Medling vid brott

Socialtjänsten i Uddevalla kommun erbjuder medling vid brott då gärningsmannen är under 21 år. Det innebär att brottsoffer och unga gärningsmän möts tillsammans med en opartisk medlare, för att samtala om brottet och de konsekvenser det medfört.

Brottsoffret får en möjlighet till bearbetning och ursäkt, medan gärningsmannen får en ökad insikt, som förhoppningsvis leder till att denne inte begår nya brott. Medlingen är helt frivillig från båda parter.

Polisen frågar i samband med förundersökning vid brott om medlingssamordnaren får ta kontakt. Gärningsmannen ska ha erkänt brottet. Medlingssamordnaren kontaktar gärningsman och brottsoffer och informerar om vad medling innebär. Brottsoffer kan själva ta kontakt med medlingsverksamheten.

Kontakt

Kontakta medlingssamordnare via avdelning för barn och unga.

Telefon
0522-69 69 02 eller reception 0522-69 68 00

Adress
Familjekontoret, Socialtjänsten
Junogatan 9
451 81 Uddevalla

Förslag på sidor