Ungdomars attityd till cannabis

Regional studiecirkel för att höja kunskapsnivån

Drogfri Ungdom har under perioden januari 2020- mars 2021 medverkat i en FoU-cirkel på initiativ av Länsstyrelsen, VGregionen och Göteborgs Universitet. Även sex andra kommuner i regionen har medverkat.

Bakgrunden till initiativet var att drogvaneundersökningarna från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har visat att ungdomar dricker mindre alkohol och att färre röker nu än tidigare år. När det gäller narkotika ser man dock inte samma tendenser. Siffrorna visar att ungdomars attityd till cannabis har förändrats. Nuförtiden tror färre att det är farligt att använda drogen.

Attityder i Uddevalla

Vi valde att kika på Ungdomar i Uddevalla kommuns inställning till cannabis. Vad påverkar deras inställning och hur kan vi bemöta dem utifrån deras inställning och påverkan?

  • Större delen av våra unga i Uddevalla kommun är negativt inställda till att legalisera cannabis. (63% negativa)
  • De flesta av våra unga i årskurs två på gymnasiet har ej provat cannabis. (79% har ej provat, 18% har provat och 3% ville ej svara)

Våra slutsatser och det vi kommer att jobba vidare utifrån är:

  • Ungdomarnas inställning till cannabis är ambivalent och i deras inställning finns osäkerhet blandat med oräddhet, okunskap men också självtillit till sin kunskap.
  • Ungdomarnas inställning till cannabis har mer att göra med individens kontrollerade eller icke kontrollerade bruk än frågan om farlighet eller inte i själva drogen.
  • Vi anser att resultat från enkäten tyder på att en ökad undervisning i skolmiljö där evidensbaserad information lärs ut kan påverka ungdomars samlade bild kring cannabis.
  • Vi anser att våra föräldrar och andra viktiga vuxna behöver prata mer med sina barn och ungdomar om cannabis och andra droger.

Förslag på sidor