Adoption

Alla adoptioner har alltid barnets bästa som utgångspunkt. Adoption innebär att du tar emot ett barn som ditt eget. Barnet får samma rättigheter som om det varit ditt biologiska barn. För att få adoptera måste du ha fyllt 18 år och för att få adoptera gemensamt måste ni vara gifta, registrerade partners eller sammanboende. Ensamstående kan också adoptera.

De flesta barn som adopteras i Sverige kommer från andra länder. Vissa länder tillåter att man är ensamstående.

Utländsk/internationell adoption

Har du tankar på att adoptera kan du kontakta familjerätten i Uddevalla kommun som erbjuder ett informationssamtal. Vill du veta mer kan du även gå in på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds (MFoF) hemsida, se nedan under rubrik Mer information.

Innan du får adoptera ett utländskt barn måste du få ett medgivande av socialnämnden i den kommun där du bor. Du måste också ha genomgått en föräldrautbildning, som anvisas av kommunen. Kontakta familjerätten för mer information.

När du gått utbildningen ansöker du om medgivande att ta emot ett utländskt barn för adoption. Ansökan ställs till familjerätten som gör en utredning. Ansökningsblankett kan du få på familjerätten eller på MFoF:s hemsida. Vid en medgivandeutredning görs en samlad bedömning av sökandes lämplighet.
När medgivandeutredningen är klar beslutar socialnämnden om ett medgivande ska lämnas eller inte.

Endast auktoriserade organisationer får förmedla barn om det inte finns alldeles speciella omständigheter. Information om dessa organisationer hittar du på MFoF:s hemsida eller hos familjerätten.

Nationella adoptioner

Det händer, men det är mycket ovanligt, att svenska barn lämnas för adoption.

Om du vill adoptera en närståendes barn, till exempel din sambos, din registrerade partners, din makes eller makas barn – så kallad styvbarnsadoption - ska du vända dig till tingsrätten med en ansökan. Tingsrätten begär sedan en utredning från familjerätten. Utredningen överlämnas sedan med förslag till tingsrätten som fattar beslut.

Vårdnadshavare och barn som fyllt 12 år ska alltid lämna samtycke till adoptionen. Man ska alltid efterhöra inställningen till adoptionen från den biologiske föräldern som barnet inte bor tillsammans med. Vid en adoption upphör underhållsskyldighet och arvsförhållande i förhållande till den föräldern.

Kontakt


Familjerätten

Telefontid
Måndag klockan 13.30-14.30
Onsdag och fredag klockan 8.30-9.30

Telefon

0522-69 60 00 (vx)

Adress
Uddevalla kommun
Familjerätten
Socialtjänsten, Familjekontoret
Junogatan 9
451 81 Uddevalla


Förslag på sidor