Faderskap, föräldraskap

Barn har rätt till båda sina föräldrar. Det är därför viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv.

Fr o m 1 januari 2022 kan ogifta och nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige bekräfta föräldraskapet själva de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det gör man på Skatteverkets hemsida genom en enkel e-tjänst. Där kan man också anmäla om man vill ha gemensam vårdnad.
Här finns länk till Skatteverket: Bekräfta att du blivit förälder | Skatteverket

I det fall att man hellre vill göra bekräftelsen genom ett besök på familjerätten så är detta möjligt. Man kan då även vända sig till familjerätten innan barnet är fött om en digital bekräftelse inte ska göras. När bekräftelse görs på familjerätten kan man även anmäla gemensam vårdnad om man vill.

De föräldrar som är gifta eller registrerade partners behöver inte göra någon bekräftelse. Föräldraskapet registreras då automatiskt hos Skatteverket.

I vissa fall ska föräldraskapet fastställas genom ett personligt besök på familjerätten i den kommun där barnet är folkbokfört:

  • När föräldraskapet inte registrerats inom 14 dagar efter barnets födelse. Då skickas en kallelse.
  • När någon eller båda föräldrarna är under 18 år då barnet föds.
  • När någon eller båda föräldrarna inte är folkbokförda i Sverige.
  • När det föreligger någon som helst osäkerhet kring föräldraskapet. Då kontaktar du familjerätten som kan göra en fördjupad utredning. Det händer att en DNA-analys behöver göras om det är oklart vem som är far. Det kan också gälla när en assisterad befruktning inte följt den lagstiftning som gäller.

För mer information kontakta familjerätten via kommunens växel 0522-69 60 00 på telefontid måndagar 13:30-14:30 samt onsdagar och fredagar 8:30-9:30.

Kontakt

Familjerätten

Telefon
0522-69 60 00 (vx)

Adress
Socialtjänsten, Familjekontoret
Junogatan 9 
451 81 Uddevalla

Kontakt

Marianne Holm, handläggare

+46 522‑69 67 50

marianne.holm@uddevalla.se

Familjekontoret

Junogatan 9

451 42 Uddevalla

Förslag på sidor