Separation, skilsmässa

Om du ska skiljas vänder du dig till tingsrätten i Uddevalla. Du kan ansöka om skilsmässa på egen hand eller gemensamt med din make/maka.

Om ni har hemmavarande barn under 16 år får ni alltid betänketid. Betänketiden är alltid minst sex månader och högst ett år. Om ni fortfarande vill skiljas när de sex månaderna gått måste ni bekräfta till tingsrätten att ni fortfarande vill skiljas. Om tingsrätten inte fått in en sådan bekräftelse inom ett år från betänketidens början blir det ingen skilsmässa utan domstolen avskriver målet.

Om ingen av er har hemmavarande barn och ni gemensamt ansöker om skilsmässa kan tingsrätten meddela dom omedelbart. Om ni vill kan ni få betänketid innan ni skiljer er.

Ytterligare information och blanketter hittar du på Uddevalla tingsrätts hemsida.

Samarbetssamtal

Vid en separation eller skilsmässa erbjuder familjerätten samarbetssamtal i syfte att få ett fungerade samarbete kring barnen. Det är bland annat viktigt att komma överens i boende- och umgängesfrågor och kanske också vårdnaden.

Läs mer om samarbetssamtal under Vårdnad, boende, umgänge.

Läs mer om vårdnad, boende, umgänge

Familjerådgivningen

Familjerådgivningen erbjuder hjälp och stöd till er som par som vill få det bättre i er relation.

Läs mer om familjerådgivningen

Mina föräldrar är skilda - gruppverksamhet

Vi erbjuder gruppverksamhet för barn mellan 7-12 år med gemensam erfarenhet av att ha skilda föräldrar. I en "Mina föräldrar är skilda"-grupp får barn träffa andra barn, dela tankar, känslor och upplevelser.
Grupperna består av 10 träffar för barn mellan 7-12 år. Genom gruppträffarna får barnen hjälp att hitta nya vägar i en förändrad livssituation.
Kontakta Familjerätten för anmälan och mer information om "Mina föräldrar är skilda" via tel 0522-69 68 00 eller e-post: receptionen.familjekontoret@uddevalla.se

BiFF- Barn i Förälders Fokus

Kurs för föräldrar som separerat, läs mer om kursen BiFF.

Förslag på sidor