Akut hjälp till barn och unga

Om du upplever att du eller någon annan inte mår bra och behöver akut hjälp finns det flera ställen du kan vända dig till för att få stöd, bland annat olika journummer och särskilda webbplatser. Befinner dig i en akut nödsituation ska du i första hand ringa 112.

Akut hjälp via Uddevalla kommun

Om det är under kontorstid och gäller barn eller ungdom kan du kontakta Mottagningsgruppen vid avdelningen för barn och unga. Här kan du diskutera din oro och få råd eller stöd till exempel gällande barn som far illa eller missbruk.

Mottagningsgruppen: Telefon 0522-69 68 00

Om du som är barn eller ungdom har bevittnat våld på nära håll, till exempel i ditt hem och kanske någon av dina föräldrar är inblandade, kan du vända dig till kommunens Kriscentrum. På Kriscentrums samtalsmottagning kan du få prata med en kurator som är vana att möta barn och unga som upplever våld i hemmet eller själva är eller har varit utsatta för våld, hot eller andra övergrepp. Du kan också vända dig till kuratorn eller skolsköterskan på din skola om du vill prata med någon.

Kriscentrum: Telefon 0522-69 51 96

Om du är vuxen och är i akut behov av tillfälligt skyddat boende kan du vända dig till socialsekreterarna som handlägger ärenden kring våld i nära relationer (VIN).

VIN-handläggare:Telefon 0522- 69 68 00

Efter kontorstid kan du ringa Socialjouren på telefon 0522-69 74 44 följande tider:
måndag–torsdag kl 16.30–23.00
fredag kl 15.30–02.00
lördag kl 16.00–02.00
söndag kl 16.00-23.00

Övrig tid nås socialjouren via polisen 112.

Hjälp du kan få på annat håll i akuta situationer

SOS Alarm 112

Hit ringer man om man är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång av ambulans, brandkår eller polis.

Sjukvårdsrådgivningen 1177

Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.

Läs mer om sjukvårdsrådgivningen 1177

Barnens hjälptelefon, Bris 116 111

Till Bris kan man ringa om man vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Läs mer om Bris

Röda Korsets jourhavande kompis, online via chatt

Jourhavande kompis är en chattjour som barn och ungdomar upp till 25 år kan vända sig till för att prata om precis vad som helst. Chattfunktionen finns på Jourhavande kompis hemsida.

Läs mer om Jourhavande kompis

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Till Kvinnofridslinjen kan både vuxna och unga tjejer ringa. Det är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Man kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Läs mer om Kvinnofridslinjen

Brottsofferjouren 0200-21 20 19

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer.

Läs mer om Brottsofferjouren

​Självmordslinjen 90 101

Till Självmordslinjen kan du som mår psykiskt dåligt och har tankar på självmord, ringa, chatta eller mejla anonymt dygnet runt, alla dagar.

Läs mer om Självmordslinjen

HBTQ-jouren 020-34 13 16 

RFSL:s brottsofferjour finns för dig som identifierar dig som hbtq-person och som blivit utsatt för kränkningar, hot eller våld.

Läs mer om HBTQ-jouren

Mer information

Maskrosbarn är en förening som arbetar med att stödja unga som lever eller har levt i familjer där det förekommer missbruk eller psykisk ohälsa.

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan man hitta svar på sina frågor eller om man har oro kring om kroppen, sex, alkohol och droger, hälsa, relationer och mycket annat.

YOUMO är en webbplats på olika språk för alla som är mellan 13 och 25 år. På YOUMO kan man hitta svar på sina frågor eller om man har oro kring om kroppen, sex, alkohol och droger, hälsa, relationer och mycket annat.

Förslag på sidor