ADHD

Adhd innebär att man har svårt med koncentration och uppmärksamhet och att man ofta gör saker utan att tänka efter först. Man störs lätt om det händer mycket omkring en. En del med adhd är väldigt aktiva, andra känner sig trötta och har svårt att komma igång med saker. En del har svårt med sociala relationer.

En del får veta att de har adhd när de går i förskolan eller i skolan, andra när de är vuxna. Orsakerna till adhd är inte helt kända, men forskning talar för att ärftlighet har stor betydelse. Det är vanligt att flera i en familj eller släkt har liknande svårigheter.

Det finns annat som också är vanligt vid adhd. Man kan ha:

  • Svårt att läsa och skriva
  • Svårt med vissa rörelser
  • Snabba humörsvängningar
  • Svårt att ta instruktioner

Adhd ser också olika ut för alla; en del har det lätt där andra har svårare och tvärtom.

Källa: 1177 Vårdguiden

Förslag på sidor