Depression

Att känna sig nedstämd eller må dåligt på andra sätt är vanligt när man är med om jobbiga saker, och en del av livet för både barn och vuxna. Det brukar gå över efter en tid. En depression pågår en längre tid och kan påverka mycket i tillvaron. Ett barn eller en tonåring som har en depression kan bli så påverkad att han eller hon till exempel inte orkar gå till skolan.

Det kan finnas många olika orsaker till en depression, exempelvis kan barnet eller tonåringen få en depression på grund av sorg, efter att vara utsatt för mobbning eller om det länge har varit mycket jobbigt hemma. Ibland finns ingen särskild orsak.

Depression hos barn innan tonåren är ovanlig, i tonåren blir det lite vanligare och då är det betydligt fler flickor än pojkar som blir sjuka.

En lättare depression kan gå över med hjälp av stöd från närstående. För en svårare depression behövs behandling. Om barnet eller tonåringen inte får hjälp kan det dröja mer än sex månader innan depression går över.

Källa: 1177 Vårdguiden

Förslag på sidor