Dödsfall och sorg

Sorg kan visa sig på många sätt men den är alltid en naturlig reaktion på förlust. Ju yngre barnet är desto mindre egen erfarenhet har det för att förstå både sin sorg och döden. Barn behöver därför mycket stöd och omtanke om någon som står barnet nära dör.

Klängighet och svårighet att bli tröstad är reaktioner som mindre barn kan uppvisa. En annan vanlig reaktion hos barn är rädsla för att bli övergiven. Om barnet mist en eller flera närstående och ingen annan person uppfyller barnets behov av trygghet, närhet och omsorg kan barnet utveckla en depression.

Tonåringars reaktioner kan färgas av att det är mycket annat som pågår i deras liv, till exempel frigörelse från föräldrarna. En del vill inte vara hemma och lever istället ett vilt uteliv. Andra kan ta ett överdrivet stort vuxenansvar hemma.

Det finns olika anledningar till att man sörjer

Man sörjer när man förlorar personer eller saker som står en nära. Till exempel kan du sörja när en person som står dig nära dör, eller när ditt husdjur dör.

Du kan också sörja om någon flyttar långt bort, om du måste flytta, om dina föräldrar skiljer sig eller om det tar slut med den du är ihop med. Då förlorar du också människor omkring dig, även om de inte har dött. 

Sorgen kan se ut på olika sätt

Det behöver inte vara så att man gråter när man känner sorg. Sorg kan se ut på många andra sätt också och man kan sörja olika länge. Här är några exempel på hur sorg kan se ut:

  • Du har svårt att koncentrera dig.
  • Du blir arg och irriterad.
  • Du blir jättetrött och känna dig helt slut.
  • Du får svårt att sova eller har mardrömmar.
  • Du får ont i kroppen, till exempel huvudvärk, muskelvärk eller ont i magen.
  • Du tappar lusten att göra saker.
  • Du börjar äta mer mat, eller vill inte äta alls.
  • Du är borta från hemmet mycket eller så vill du inte lämna hemmet.
  • Du blir arg för att personen har dött eller för att ingen kunde rädda personen.
  • Du känner skuld för att du lever och inte personen som dog eller för att du sa något dumt till personen som dog.

Det går att komma över sorgen

Även om det känns som att sorgen aldrig kommer att ta slut, så kommer den att göra det. Men det tar olika lång tid för alla. Ibland kan man behöva vara ensam med sina tankar och känslor, men det kan bli jobbigt att bära på alla tankar i längden. Det brukar också kännas bra att ha en kompis eller någon vuxen att prata med. De kan vara ett stöd för dig under tiden du sörjer.

Det kan också kännas bra att gå ut och röra på sig eller göra något du tycker är roligt. Då kanske du kan tänka på något annat en stund och känna dig lite bättre.

Om du är ledsen och sorgsam väldigt länge kan det vara så att du har fått en depression. Då bör du prata med någon vuxen så de kan hjälpa dig med att ordna en psykolog eller liknande.

Förslag på sidor