Kris i livet

En kris är en reaktion som man har när det händer något hemskt i livet. Man kan få en kris när till exempel om någon dör, om du är med om en olycka, upplever en katastrof eller något annat som du inte var beredd på. Att vara i en kris betyder inte att du är sjuk, utan det är ett naturligt sätt att hantera känslor, även om det kan vara jobbigt med en kris. Krisen är alltså både en reaktion på det som hänt och en tid för anpassning till den nya verkligheten.

Olika sorters kriser

Utvecklingskriser är en del av människans psykologiska utveckling. De kan uppstå vid viktiga övergångar i livet, till exempel när man som tonåring tar klivet in i vuxenvärlden. Det är perioder då man är mer sårbar. Om det då händer något som upplevs som extra jobbigt har man sämre förutsättningar att hantera det.

En så kallad livskris kan utlösas av till exempel en anhörigs sjukdom. Det är en typ av kris som oftast går att bearbeta och komma igenom med stöd av familj och vänner, även om det inte alltid känns så när man är mitt i den.

En tredje typ av kris är den som kan inträffa i samband med plötsliga och oväntade händelser. Det kan till exempel vara dödsfall, sjukdom, olyckor och katastrofer samt våld och hot. Man har inte fått tid till att förbereda sig. Det oväntade drabbar en som ett knock-out-slag. Även den här typen av kriser klarar de flesta att ta sig igenom om man får stöd från människor i ens närhet. En del personer kan under en tid behöva mer professionell hjälp för att orka ta itu med konsekvenserna av det som hänt.

Förslag på sidor