Oro och ångest

Ångest är att starka känslor av rädsla och oro. Det kan vara mycket obehagligt och kännas tydligt i kroppen. Du kan till exempel känna ett tryck över bröstet, att hjärtat slår snabbt eller hårt, få ont i magen eller känna dig yr eller svag i kroppen.

Det är vanligt att känslan först blir starkare och starkare. Men om du stannar kvar i känslan kommer du att märka att den slutar att öka och kanske till och med minskar efter en stund.

Ångest är reaktioner i nervsystemet som du inte kan styra själv. Känslorna kan vara så starka att du kan tro att du ska svimma, håller på att tappa kontrollen eller dö. Det kan kännas väldigt skrämmande men det är inte farligt och det brukar gå över av sig själv.

Ångest kan kännas olika

Ångest kan upplevas olika för olika personer, och kännas på olika sätt olika gånger. Det kan kännas i några minuter eller komma och gå under en längre period. Det kan komma långsamt eller så kan det komma plötsligt och intensivt. Stark ångest som kommer plötsligt kallas panikattack. Det är inte alltid man vet att det man känner i kroppen är ångest. Eftersom det känns så starkt i kroppen kan det vara svårt att förstå att det har att göra med hur man mår psykiskt.

De flesta får ångest någon gång i livet. En del får det bara någon enstaka gång. Andra kan ha stark ångest som ofta kommer tillbaka.

Ibland används ordet ångest när något känns jobbigt eller tråkigt. Man säger att man har ångest för att man är nervös eller orolig för något, till exempel på jobbet eller i skolan. Men ångest är något mer än den här vardagliga oron, som kanske snarare handlar om stress.

Ångest påverkar sömn och känslor

Ångest kan göra att det blir svårt att slappna av och att sova bra. Du kan vakna på nätterna och på så sätt få sömnen störd, eller få för lite sömn. Ångest kan också göra dig rastlös, otålig och lättirriterad, eller att du lättare blir ledsen och börjar gråta.

Varför får jag ångest?

Du kan få ångest och veta vad den beror på. Det kan komma när du är med om något jobbigt eller har det stressigt. Det kan till exempel vara att du har väldigt mycket att göra, att du har misslyckats med något viktigt, att du har förlorat någon eller något eller att du har utsatts för övergrepp.

Ångest kan också komma utan att du vet varför, eller av saker som du inte tänker borde ge ångest. Det kan ibland göra ångesten jobbigare och att du blir mer rädd.

Du kan också få ångest inför något som känns särskilt läskigt, kanske ett prov eller en anställningsintervju. Det kan vara väldigt jobbigt, men då vet du i alla fall att det kommer att gå över efteråt. Det kan göra den lite lättare att stå ut med.

Stress och ångest hänger ihop –att ofta känna stress ökar risken för ångest. Du kan också få ångest av att dricka alkohol eller använda droger.

Ångest för ångesten

Ångest kan kännas så jobbigt att du försöker undvika att det ska komma igen. Då kan du få ångest av att du är rädd för att få ångest. Det kallas för förväntansångest.

Du kan bli orolig för att få ångest när du är med andra, och tycka att det är svårt att berätta om det. Kanske gör det att du börjar undvika att träffa personer du egentligen vill träffa eller att göra saker du egentligen vill göra.

Det bästa är om du kan fortsätta leva ditt liv som du vill, och samtidigt träna på att tillåta ångesten att finnas där. Att undvika sånt som du tror kan ge ångest är inte bra, eftersom det hindrar dig från att göra det du vill och saker som är viktiga för dig. Dessutom kan det göra ångesten värre. Istället ska du söka hjälp. Du kan få bra hjälp för att lära dig hantera och lindra din ångest.

Vad kan jag göra själv?

Det viktigaste är att du försöker fortsätta med det du håller på med, även om du känner ångest. Träna på att tillåta ångesten att finnas där. Att sluta göra saker som du egentligen vill är inte bra. Ångest i sig är inte farligt.

Pröva att göra så här om du vill ha något att fokusera på när ångesten kommer:

  • Sätt dig ner eller stå och tryck ner fötterna i marken. Känn efter hur det känns.
  • Försök att andas lugnt. Lägg en hand på magen och känn att den rör sig när du andas.
  • Beskriv för dig själv vad som händer just nu i dina tankar och i kroppen. Tillåt dina tankar och känslor att få vara precis som de är. Det du känner är naturliga ångestreaktioner i kroppen.
  • Notera när ångesten minskar. Det blir alltid lugnare efter en stund.

Källa: UMO

Förslag på sidor