Fältenheten

På Fältenheten arbetar fältsekreterare med uppsökande och förebyggande socialt arbete för ungdomar. En del av vårt förebyggande arbete sker i samverkan med föräldrar, skola, socialtjänst, fritidsgårdar och föreningsliv.

Vi vistas regelbundet bland ungdomar på skolor, fritidsgårdar, i centrum och där det är ungdomsarrangemang i kommunen. Det är viktigt att träffa ungdomarna i deras vardag och kartlägga den aktuella ungdomssituationen. Detta för att kunna avläsa vilka behov som finns och bidra till att förbättra ungdomars situation i Uddevalla.

Fältarbetet utgår från ungdomarnas behov och allt arbete bygger på förtroende och frivillighet. Vi har tystnadsplikt och dokumenterar ingenting kring enskilda ungdomar.

Vilka vänder vi oss till?

Vi vänder oss till ungdomar som vill ha en vuxen att prata med. Det kan till exempel handla om att få prata om hur man mår, frågor kring alkohol, droger eller andra problem som rör skola, hem, familj eller fritid.

Vad kan vi erbjuda?

  • Stötta och hänvisa ungdomar till rätt hjälp och stöd i samhället.
  • Plats i gruppverksamhet i syfte att ge ungdomar möjlighet att få träffa andra med liknande bekymmer, stärka ungdomarnas självkänsla, sociala förmågor och stötta till meningsfull fritid.
  • Enskilda stödsamtal.

Det kostar inget att delta i Fältenhetens verksamhet.


Kontakt, fältsekreterare:


Matilda Brobeck

Tel: 0522-69 68 23, 070-378 64 63 E-post: matilda.brobeck@uddevalla.se
Matildas Facebook


Igor Marjanovic

Tel: 0522-69 68 25, 070-378 64 62 E-post: igor.marjanovic@uddevalla.se


Mikael Alfredsson

Tel: 0522-69 82 78, 070-161 28 27 E-post: mikael.alfredsson@uddevalla.se Mikaels facebook


Sociala medier
Facebook: Fältenheten Uddevalla

Instagram: faltenhetenuddevalla

Adress
Fältenheten, Junogatan 9, 451 81 Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00