Fältenheten

På Fältenheten arbetar fältsekreterare med uppsökande och förebyggande socialt arbete för ungdomar. En del av vårt förebyggande arbete sker i samverkan med föräldrar, skola, socialtjänst, fritidsgårdar och föreningsliv.

Vi vistas regelbundet bland ungdomar på skolor, fritidsgårdar, i centrum och där det är ungdomsarrangemang i kommunen. Det är viktigt att träffa ungdomarna i deras vardag och kartlägga den aktuella ungdomssituationen. Detta för att kunna avläsa vilka behov som finns och bidra till att förbättra ungdomars situation i Uddevalla.

Fältarbetet utgår från ungdomarnas behov och allt arbete bygger på förtroende och frivillighet. Vi har tystnadsplikt och dokumenterar ingenting kring enskilda ungdomar.

Vilka vänder vi oss till?

Vi vänder oss till ungdomar som vill ha en vuxen att prata med. Det kan till exempel handla om att få prata om hur man mår, frågor kring alkohol, droger eller andra problem som rör skola, hem, familj eller fritid.

Vad kan vi erbjuda?

  • Stötta och hänvisa ungdomar till rätt hjälp och stöd i samhället.
  • Plats i gruppverksamhet i syfte att ge ungdomar möjlighet att få träffa andra med liknande bekymmer, stärka ungdomarnas självkänsla, sociala förmågor och stötta till meningsfull fritid.
  • Enskilda stödsamtal.

Det kostar inget att delta i Fältenhetens verksamhet.

Chatta med oss!

Vi på Fältenheten har startat en chatt för er mellan 10-18 år inom Uddevalla kommun där du kan chatta med en vuxen om dina tankar, känslor och om livet i övrigt. Vår förhoppning är att du som chattar ska få råd och stöd samt tips om vart du kan vända dig om du behöver hjälp med något. Du som chattar med oss kan vara helt anonym och den du chattar med har tystnadsplikt.

Någon av oss fältsekreterare är tillgänglig på chatten på tisdagar och onsdagar mellan kl 19.00-21.00 samt torsdagar mellan kl 10.00-11.30.

Du kommer till chatten från denna sida genom att klicka på fliken "Kontakta oss/contact us" på denna sida. Välj sedan Fältenheten och tryck på start.

Kontakt, fältsekreterare:

Matilda Brobeck

Tel: 0522-69 68 23, 070-378 64 63 E-post: matilda.brobeck@uddevalla.se
Matildas facebook
Matilda på Snapchat: matildafaltua

Igor Marjanovic

Tel: 0522-69 68 25, 070-378 64 62 E-post: igor.marjanovic@uddevalla.se
Igors facebook
Igor på Snapchat: igorfaltua

Mikael Alfredsson

Tel: 0522-69 82 78, 070-161 28 27 E-post: mikael.alfredsson@uddevalla.se
Mikaels facebook
Micke på Snapchat: mickefaltua

Angelica Valladares Gurierrez

Tel: 0522-69 68 24, 070-378 64 54 E-post: angelica.valladares-gurierrez@uddevalla.se
Angelicas facebook
Angelica på Snapchat: angelicafaltua

Sociala medier
Facebook: Fältenheten Uddevalla

Instagram: faltenhetenuddevalla

Snapchat - se användarnamn ovan.

Adress
Fältenheten, Junogatan 9, 451 81 Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00