Nätverksmöten

Uddevalla kommun erbjuder möjligheten till nätverksmöten för barn och unga som har bekymmer av något slag. Ett nätverksmöte innebär att viktiga personer för den berörde samlas för att få en gemensam bild av situationen och gemensamt söka nya vägar att gå vidare. Målsättningen är att hitta ett bra sätt att samarbeta och en lösning som håller i längden.

Initiativet till ett möte kan både familjer och yrkeshjälpare ta. Ett nätverk är de personer som finns runtomkring oss, som familj, släkt, vänner, grannar och olika yrkeshjälpare som till exempel personal från förskola/skola.

Särskilt utbildade ledare

Mötet leds av en nätverksledare från Nätverkslaget som har utbildning och erfarenhet av att leda den här typen av möten. Ledarens uppgift är att hålla i strukturen, så att alla förstår syftet med mötet, kommer till tals och håller sig till ämnet. Barnet/ungdomen ska stå i centrum och mötet hålls utifrån dennes förutsättningar.

Nätverksledaren kan vara med i ett förberedande möte. Där får du/ni möjlighet att berätta bakgrund och ange önskemål om vad mötet ska leda till.

Samordnad individuell plan, SIP

När det finns flera yrkeshjälpare som är inblandade, till exempel skola, sjukvård eller socialtjänst, kan stödet samordnas. På nätverksmötet upprättas då en samordnad individuell plan (SIP) som ska innehålla behov, mål, vad som ska göras, vem som ska göra vad och när det ska göras.

Har du frågor eller önskar diskutera om ett möte är bra för dig/ditt barn, är du välkommen att kontakta oss i Nätverkslaget!

Kontakt

Cristin Bergdahl, +46 522‑69 72 08

Kurator

cristin.bergdahl@uddevalla.se

Familjekontoret Junogatan 9

45142 

UDDEVALLA

Stefan Barksten Sävland, +46 522‑69 56 41

Nätverksledare

stefan.barkstensavland@uddevalla.se

Familjekontoret Junogatan 9

45142 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00