Brottsoffer

Det är vanligt att det känns jobbigt efter ett brott. Någon har gjort fel, och du har hamnat i en situation som du inte kunde påverka.

Vad som räknas som ett brott står i lagen. Det är lika brottsligt om du känner den som har begått brottet, som om det är en helt främmande person.

Det är viktigt att prata med någon om det du har varit med om, så att du kan få stöd. Då kan du också få hjälp med att anmäla brottet och få den ersättning som du kan ha rätt till.

Viktigt att anmäla

Det är viktigt att anmäla brottet till polisen. Dels för att den eller de som utsatt dig ska kunna dömas. Men det är också viktigt att göra det för din egen skull. När du gör en polisanmälan kan det bli lättare att känna att du inte har någon skuld själv.

Anmälan behövs också för att du ska kunna få hjälp och stöd, till exempel någon att prata med och kanske ekonomisk ersättning, alltså pengar.
Det är bra att polisanmäla så snart som möjligt efter ett brott, eftersom det är lättare för polisen att utreda då.

Du kan också anmäla ett brott även om det har gått flera år. Polisen ska ta emot en anmälan ändå.

Det tar olika lång tid innan polisen börjar utreda brottet. Det beror på vilket vilken sorts brott som har skett.

Ekonomisk ersättning

Om du har varit med om ett brott kan du ha rätt att få pengar. Till exempel om du har fått fysiska skador av brottet och behöver vård. Eller om du har fått psykiska skador, som att du är rädd, har ångest eller sömnproblem. Du kan också få ersättning för den kränkning som brottet inneburit.

Pengarna kan betalas av den som har utsatt dig för brottet. Det kallas skadestånd. Pengarna kan också betalas ut av ett försäkringsbolag eller av Brottsoffermyndigheten.

Vad händer efter en polisanmälan?

Förundersökning: När du har gjort din anmälan bestämmer polisen om de ska inleda en förundersökning. Det är polisens och åklagarens arbete med att ta reda på saker om ett misstänkt brott.

Ibland tar förundersökningen lång tid. Du kan kontakta polisen eller åklagaren om de inte hör av sig, och fråga vad som händer med din anmälan.

Om det finns en misstänkt person, bestämmer åklagaren om den ska åtalas och om det ska bli rättegång.

Ibland grips den eller de som är misstänkta. Den misstänkte kan anhållas och eventuellt häktas, om det finns risk för att hen begår fler brott eller förstör en utredning.

Anhållan = När någon som misstänks för ett allvarligt brott låses in, i högst tre dagar i väntan på eventuell häktning.

Häktning = När en anhållen person som misstänks för ett allvarligt brott får sitta inlåst medan polis och åklagare utreder.

Målsägarbiträde: Ibland har du rätt att få ett så kallat målsägarbiträde om du har utsatts för ett allvarligt brott. Ett målsägarbiträde är en jurist som hjälper dig under förundersökningen och rättegången. Du behöver inte betala något för det.

Rättegång: Om det blir rättegång innebär det att ditt fall tas upp i domstol. Under rättegången kan du ha med dig en stödperson, som kan vara någon du känner eller någon från till exempel en brottsofferjour.

Ibland läggs förundersökningen ner

Ibland kan du få vänta länge innan du får veta om det blir åtal eller om fallet läggs ner. När polisen inte hittar de som misstänks för brottet, eller när åklagaren bedömer att det inte finns tillräckliga bevis, brukar förundersökningen läggas ner. Den läggs ner även om polisen tror på allt du har berättat. En polisanmälan leder alltså inte alltid till en rättegång.

En förundersökning kan börja om, om det kommer fram nya uppgifter. Även om en förundersökning har lagts ner, kan du få ersättning från ett försäkringsbolag eller Brottsoffermyndigheten.

Källa: UMO

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00