Samordnad individuell plan, SIP

Har du behov av att få dina kontakter med t ex socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård
samordnade kan detta göras i en Samordnad Individuell Plan (SIP).

En SIP gör att du och dina närstående blir delaktiga i planeringen av insatser från socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård samt förbättrar samordningen och ger en helhetsbild för dig, dina närstående och berörda vård-, stöd- och omsorgsgivare.

På ett nätverksmöte (SIP-möte) upprättas då en samordnad individuell plan (SIP) som ska innehålla behov, mål, vad som ska göras, vem som ska göra vad och när det ska göras.

Film om SIP på 3 minuter (on Vimeo)

Nätverkslaget

Ett nätverksmöte eller SIP-möte kan ledas av en nätverksledare från Nätverkslaget som har utbildning och erfarenhet av att leda den här typen av möten. Ledarens uppgift är att hålla i strukturen, så att alla förstår syftet med mötet, kommer till tals och håller sig till ämnet. Barnet/ungdomen ska stå i centrum och mötet hålls utifrån dennes förutsättningar.

Nätverksledaren kan vara med i ett förberedande möte. Där får du/ni möjlighet att berätta bakgrund och ange önskemål om vad mötet ska leda till.

Har du frågor eller önskar diskutera om ett möte är bra för dig/ditt barn, är du välkommen att kontakta oss i Nätverkslaget, kontaktuppgift nedan.

Kontakt

Cristin Bergdahl, kurator

+46 522‑69 72 08

cristin.bergdahl@uddevalla.se

Familjekontoret

Junogatan 9

451 42 Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00