Misstanke om barn som far illa

Alla som i sitt vardagliga liv kommer i kontakt med barn eller ungdomar och misstänker att de far illa bör anmäla detta till socialtjänsten.

Ett barn som sitter bland grenar.

Alla som i sitt yrke arbetar med barn och ungdomar, eller arbetar på en myndighet vars verksamhet berör barn och unga, är skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten om man får kännedom om eller misstänker att barn eller ungdomar far illa.

Vill du vara anonym?

Du har rätt att vara anonym om du anmäler som privatperson. I så fall är det viktigt att du inte talar om ditt namn eftersom huvudregeln är att socialsekreteraren ska berätta för den som blivit anmäld vem som gjort anmälan.

Tänk på att om du anmäler anonymt så finns det ingen möjlighet för socialtjänsten att ta ny kontakt om det framkommer oklarheter.

Vad händer efter anmälan?

  • Socialsekreteraren tar genast kontakt med familjen som du anmält och berättar om vad du varit orolig för.
  • Om du gjort anmälan i egenskap av tjänsteman är det bra om du och den du anmält träffas tillsammans med socialsekreterare. Du får då möjlighet att berätta om din oro direkt för den det gäller.
  • Socialsekreteraren gör därefter en förhandsbedömning av förhållandena och tar ställning till om förhållandena ska utredas eller inte.
  • När utredningen är klar erbjuds barnet eller familjen den hjälp som är lämplig.

Omhändertagande

Ibland händer det att förhållandena kring ett barn blir akut mycket allvarliga. Socialnämnden är då skyldig att se till att barnet inte längre utsätts för fara, och kan när det krävs besluta om att omedelbart omhänderta barnet.

I vissa fall handlar det om barn och ungdomar som lever på ett sätt som allvarligt skadar deras utveckling. De kanske använder droger eller begår kriminella handlingar. Om socialsekreteraren och barnet och/eller dess föräldrar inte är överens om att barnet behöver vård kan socialnämnden ansöka hos förvaltningsrätten om tvångsomhändertagande.

Vid omhändertagande kommer oftast barnet eller ungdomen först till ett utrednings-/behandlingshem. För barn under 15 år är familjehem vanligast.

Läs mer om behandlingshem, HVB

Kontakt

Om det är under kontorstid kan du kontakta Mottagningsgruppen, utredning barn och unga, för att diskutera din oro och få råd eller stöd.

Mottagningsgruppen, utredning barn och unga

Telefon
0522-69 68 00

Adress
Familjekontoret
Junogatan 9
451 81 Uddevalla

Efter kontorstid kan du ringa socialjouren:

Socialjouren

Telefontid
Måndag - torsdag 16.00-23.00
Fredag 15.00-02.00
Lördag 16.00-02.00
Söndag 16.00-23.00

Telefon
0522-69 74 44 

Övrig tid nås socialjouren via polisen 114 14.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00