Behandlingshem, HVB

HVB står för hem för vård eller boende och kallas ibland också behandlingshem. Ett HVB är en verksamhet som bedriver vård och behandling eller är inriktat på boende, omvårdnad och stöd.

HVB är uppbyggt som ett gruppboende. Det kan drivas i enskild regi eller drivas av Uddevalla kommun. En annan form av HVB är de särskilda ungdomshemmen som drivs av staten genom Statens Institutionsstyrelse (SiS). 

Vem kan bo på HVB?

Ett HVB kan rikta sig till barn, ungdomar, vuxna eller familjer med någon form av behov inom socialtjänstens ansvarsområde, exempelvis missbruks- eller beteendeproblematik.

Hur går det till att komma till ett HVB?

Ofta har du redan kontakt med en socialsekreterare, antingen för att du själv sökt hjälp eller för att någon annan anmält till socialtjänsten att du och/eller ditt barn inte har det bra.

Socialsekreteraren gör först en utredning. Det innebär att du och socialsekreteraren tillsammans tar reda på vad du behöver och hur du kan få hjälp. Om hjälpen du behöver inte finns på hemmaplan så undersöker socialsekreteraren om ett HVB skulle vara ett alternativ.

Du och socialsekreteraren gör en vårdplan, som innebär att ni skriver ner vad du behöver och vilka mål du har med behandlingen samt hur lång tid det får ta. Det är därefter socialnämnden som beslutar om vården ska beviljas.

Kostnad

Om ditt barn är i åldern 0-18 år och är på HVB måste du bidra till kommunens kostnader för ditt barn. Summan du ska betala är beroende av din ekonomi, hur många barn du har samt din sociala situation. Högsta belopp du ska bidra med är det som motsvarar högsta underhållsstödsbeloppet. Detta gäller var och en av föräldrarna. Barnbidraget upphör under behandlingstiden.

En vuxen som får vård och behandling på grund av missbruk av alkohol, narkotika eller annat beroendeframkallande medel får betala ersättning för uppehälle med högst 80 kr/dygn.

Kontakt

Har du missbruksproblem och är vuxen (har fyllt tjugo år) är du välkommen att söka hjälp hos Utredningsgruppen vid Sektionen för vuxen och funktionshinder.

Läs mer om Utredningsgruppen

Gäller det barn under tjugo år ska du vända dig till Sektionen för utredning barn och unga:

 

Sektionen för barn och unga

Telefon
0522-69 68 00

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Familjekontoret
Junogatan 9
451 81 Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00