Faderskap, föräldraskap

Barn har rätt till båda sina föräldrar. Det är därför viktigt att fastställa vilka föräldrarna är.  Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv.

Faderskapet eller föräldraskapet fastställs hos familjerätten i Uddevalla kommun, antingen under den senare delen av graviditeten eller efter att barnet fötts. Antingen beställer du tid själv innan barnet är fött eller så får du en kallelse efter att barnet är fött.

Faderskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra ska faderskapet fastställas genom en faderskapsbekräftelse. Genom bekräftelsen knyts barnet juridiskt till pappan. Om det finns tveksamheter om vem som är far, har mannen eller kvinnan rätt att begära rättsgenetisk undersökning, en så kallad DNA-analys. I enstaka fall avgörs faderskapet i domstol.

Är föräldrarna överens kan de i samband med faderskapsbekräftelsen anmäla skriftligt att de vill ha gemensam vårdnad om barnet.

Föräldraskap i samkönad relation

Föräldraskapet ska fastställas genom en föräldraskapsbekräftelse när assisterad befruktning ägt rum i en samkönad relation mellan två kvinnor. Den assisterade befruktningen ska ha utförts inom svensk sjukvård. Kvinnorna ska vara gifta, registrerade partners eller vara sambos. Samtycke krävs av den av föräldrarna som inte burit barnet. Detta samtycke uppvisas när föräldraskapsbekräftelsen ska göras hos familjerätten. I enstaka fall avgörs föräldraskapet i domstol.

Är föräldrarna överens kan de i samband med föräldraskapsbekräftelsen anmäla skriftligt att de vill ha gemensam vårdnad om barnet.

Kontakt

Familjerätten

Telefon
0522-69 60 00 (vx)

Adress
Socialtjänsten, Familjekontoret
Junogatan 9 
451 81 Uddevalla

Kontakt

Marianne Holm, +46 522‑69 67 50

Handläggare

marianne.holm@uddevalla.se

Familjekontoret Junogatan 9

45142 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00