Behöver du ett familjehem

Har du och ditt barn behov av en familj som tar hand om barnet på heltid under en kortare eller längre period? Om du vill prata med någon om familjehem ska du vända dig till Familjekontoret.

Familjehem är vanliga familjer som tar hand om barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar av olika anledningar.

Ofta kan släktingar eller andra närstående bli familjehem för barnet och ska alltid komma i fråga i första hand. Om det inte finns något lämpligt hem i barnets närhet kan det flytta till ett familjehem som socialtjänsten rekryterar. Ofta ger föräldrarna sitt samtycke, men det förekommer också att socialnämnden beslutar att placera ett barn i familjehem mot föräldrarnas vilja.

I akuta fall kan barnet få flytta till ett jourhem. Barnet eller ungdomen stannar i jourhemmet under en kortare tid, ibland i väntan på att få komma till ett familjehem.

Barn som bor i familjehem ska nästan alltid ha kontakt med sina föräldrar och släkt. Familjehemmet har ansvaret för den dagliga omsorgen, men socialtjänsten finns alltid till hands för vägledning. Socialtjänsten har regelbunden kontakt med barnet och familjehemmet om hur barnet har det och barnet kan vända sig till sin socialsekreterare för hjälp och stöd.

Hur länge barnet bor i familjehem kan variera från några månader till år, eller en hel uppväxt. Målet är att barnet, om möjligt, ska återförenas med sin egen familj.

Du som är barn och placerad i familjehem har din egen socialsekreterare som du kan prata med och få svar på dina frågor.

Kontakt Familjekontoret

Avdelningen för barn och unga

Telefon
0522-69 68 00

Besöksadress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Familjekontoret
Junogatan 9
451 81 Uddevalla

Förslag på sidor