Behöver du en kontaktperson eller kontaktfamilj

Har du som är ung eller ditt barn behov av en extra vuxen eller en extra familj som stöd?

Ibland kan man som ung eller som familj behöva stöd av en extra vuxen eller en extra familj. Det kan handla om att man saknar nätverk, vänner eller släktingar och behöver stöd av andra vuxna för att få en meningsfull fritid och att bryta isolering.

Om du vill ansöka om att få en kontaktperson eller kontaktfamilj till dig eller ditt barn kan du vända dig till Familjekontoret eller göra en ansökan via e-tjänst: Ansökan om stöd barn och familj

Har ditt barn en funktionsnedsättning som omfattas av LSS kan du ansöka om kontaktperson via LSS.

Kontakt Familjekontoret
Avdelningen för barn och unga

Telefon
0522-69 68 00

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Familjekontoret
Junogatan 9
451 81 Uddevalla

Förslag på sidor