Behöver du en särskilt förordnad vårdnadshavare vårdnadshavare

Barn och unga kan ibland få en särskild förordnad vårdnadshavare (SFV) med andra ord en vuxen som blir vårdnadshavare för dig om dina föräldrar inte kan vara det.

Det kan bero på att du kommit till Sverige utan dina föräldrar eller att din förälder är långvarigt sjuk eller av andra orsaker inte kan vara din vårdadshavare. Det kan också bero på att du bott länge i ett familjehem och det då är bättre att dina familjehemsföräldrar blir dina vårdnadshavare.

Din socialsekretare kommer att berätta mer för dig om varför du får en särskilt förordnad vårdnadshavare och vem det blir.

Kontakt

Avdelningen för barn och unga

Telefon
0522-69 68 00

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Familjekontoret
Junogatan 9
451 81 Uddevalla


Förslag på sidor