Stödboende, behandlingshem, HVB

Stödboende för ungdomar

Stödboende är ett eget boende med individanpassat stöd för ungdomar mellan 16-20 år som av olika anledningar inte kan bo hemma, men som inte är riktigt redo för eget boende. Det är en biståndsbedömd insats som man kan ansöka om på utredningsenheten avdelningen för barn och unga. Man bor i egen lägenhet och har kontakt med personal allt från dagligen till minst en gång per vecka. För unga mellan 16-17 år ska det finnas särskilda skäl för att de ska kunna placeras i ett stödboende.

Hur går det till att få ett stödboende?
Socialsekretaren gör först en utredning, Det innebär att du och socialsekretaren tillsammans tar reda på vad du behöver och ni gör upp en plan för detta.

Behandlingshem, HVB

HVB står för hem för vård eller boende och kallas ibland också behandlingshem. Ett HVB är en verksamhet som bedriver vård och behandling eller är inriktat på boende, omvårdnad och stöd.

HVB är uppbyggt som ett gruppboende. Det kan drivas i enskild regi eller drivas av Uddevalla kommun. En annan form av HVB är de särskilda ungdomshemmen som drivs av staten genom Statens Institutionsstyrelse (SiS). 

Ofta har du redan kontakt med en socialsekreterare, antingen för att du själv sökt hjälp eller för att någon annan anmält till socialtjänsten att du och/eller ditt barn inte har det bra.

Socialsekreteraren gör först en utredning. Det innebär att du och socialsekreteraren tillsammans tar reda på vad du behöver och hur du kan få hjälp. Om hjälpen du behöver inte finns på hemmaplan så undersöker socialsekreteraren om ett HVB skulle vara ett alternativ.

Du och socialsekreteraren gör en vårdplan, som innebär att ni skriver ner vad du behöver och vilka mål du har med behandlingen samt hur lång tid det får ta. Det är därefter socialnämnden som beslutar om vården ska beviljas.

Ett HVB kan rikta sig till barn, ungdomar, vuxna eller familjer med någon form av behov inom socialtjänstens ansvarsområde, exempelvis missbruks- eller beteendeproblematik.

Om ditt barn är i åldern 0-18 år och är på HVB måste du bidra till kommunens kostnader för ditt barn. Summan du ska betala är beroende av din ekonomi, hur många barn du har samt din sociala situation. Högsta belopp du ska bidra med är det som motsvarar högsta underhållsstödsbeloppet. Detta gäller var och en av föräldrarna. Barnbidraget upphör under behandlingstiden.

Missbruk vuxen

Har du missbruksproblem och är vuxen (har fyllt tjugo år) är du välkommen att söka hjälp hos Utredningsgruppen vid avdelning för vuxen och funktionshinder.

Läs mer om Utredningsgruppen Avdelning för vuxen och funktionshinder

Kontakt barn och unga

Gäller det barn under tjugo år ska du vända dig till utredningsenheten vid avdelningen för barn och unga eller använda E-tjänsten: Ansökan stöd barn och familj

E-tjänst: Ansökan stöd barn och familj


Avdelningen för barn och unga

Telefon
0522-69 68 00

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Familjekontoret
Junogatan 9
451 81 Uddevalla

Förslag på sidor