Föräldrarådgivning

Öppna förskolan ger föräldrastöd till dig som har barn i åldrarn 0-6 år.

Läs mer här: Öppna förskolan

Föräldraresursen ger föräldrarådgivning och stöd till dig som har barn i åldern 6-18 år.

Läs mer här: Föräldraresursen

 

Kontakt för mer information om vart man kan vända sig:

Funktionsbrevlådan: foraldraresursen@uddevalla.se

Tel: 0522-69 51 23

Tel: 0522-69 51 21

Adress
Socialtjänsten, Familjekontoret
Junogatan 9
451 81 Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00