FöräldraResursen

OBS! Fr o m 19/8-19 finns vi på Junogatan 4D, vån 2.

Vi finns för dig som är förälder till barn som är 6-12 år. Du kan vända dig till oss när du har frågor, funderingar eller bekymmer som rör ditt föräldraskap.

Du kanske känner igen dig i något av följande:

  • Hur kan vi förebygga bråk och konflikter?
  • Mitt barn trivs inte i skolan.
  • Hur kan jag stärka mitt barns självkänsla?

FöräldraResursen har ett nära samarbete med skolan och vi kan vara en del i den kontakten om så önskas. Vi erbjuder samtal och stöd i ditt föräldraskap, och arrangerar även gruppträffar kring föräldraskapet.

Vi har tystnadsplikt. Det är kostnadsfritt att komma till oss och vi för ingen dokumentation. Tolk används alltid när det behövs.

Följ oss gärna på Facebook.

Kontakt

Ring och tala med någon av våra kuratorer:

Telefon 0522-69 51 21

Telefon 0522-69 51 23

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00