Föreläsningar och föräldraträffar

Föreläsningar för föräldrar och andra vuxna:

Drogfri ungdom bjuder in till föreläsning om "Hur kan vi prata om narkotika?"

Föreläsning för föräldrar och andra viktiga vuxna blir det den 1 oktober 2019 om det viktiga ämnet "Hur kan vi prata om narkotika". Läs mer här:

https://www.uddevalla.se/kommun-och-politik/nyheter/nyhetsarkiv/2019-08-28-hur-kan-vi-prata-om-narkotika.html


 

Föräldragruppsträffar för föräldrar med barn 3-12 år:

Alla är vi experter på föräldraskap. Egentligen krävs ingen forskning för att övertyga om att bra relationer med våra barn är viktiga. Det vet vi redan! Däremot är det inte alltid så självklart hur man åstadkommer det. De flesta av oss föräldrar kan känna igen oss i vardagssituationer där relationerna sätts på prov:

  • Hur skapar vi harmoni kring matbordet?
  • Hur undviker vi stressiga situationer?
  • Hur kan vi förebygga konflikter

En sak vet vi – ingen förälder är ensam om dessa funderingar.

Lite om ABC - föräldraträffar

ABC består av fyra gruppträffar kring var sitt tema. Kursen pågår under ungefär två månader och varje möte tar cirka två och en halv timma. Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har som mest tio deltagare.

Alla är föräldrar till barn mellan 3-12 år. På våra träffar tar vi del av både varandras erfarenhet och aktuell forskning. Lärdomar och insikter tar vi sedan med oss och praktiserar hemma mellan träffarna.

ABC-träffar

Nästa ABC-kurs startar hösten 2019. Kursen omfattar fyra träffar (10/10, 24/10, 7/11 samt 21/11 kl 17.00-19.30) och är kostnadsfri, men anmälan krävs.

För frågor och anmälan kontakta FöräldraResursen: martina.niklasson@uddevalla.se eller kristin.andreasson@uddevalla.se.

Läs gärna mer om ABC-träffarna i informationen nedan.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00