Föreläsningar och föräldraträffar

 

Föräldragruppsträffar för föräldrar med barn 3-12 år

Alla är vi experter på föräldraskap. Egentligen krävs ingen forskning för att övertyga om att bra relationer med våra barn är viktiga. Det vet vi redan! Däremot är det inte alltid så självklart hur man åstadkommer det. De flesta av oss föräldrar kan känna igen oss i vardagssituationer där relationerna sätts på prov:

  • Hur skapar vi harmoni kring matbordet?
  • Hur undviker vi stressiga situationer?
  • Hur kan vi förebygga konflikter

En sak vet vi – ingen förälder är ensam om dessa funderingar.

ABC - föräldragruppsträffar

ABC-föräldragruppsträffar är till för dig som har barn 3-12 år. ABC (Alla Barn i Centrum) består av fyra gruppträffar kring var sitt tema. Kursen pågår under ungefär två månader och varje möte tar cirka två och en halv timma. Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har som mest tio deltagare. På våra träffar tar vi del av både varandras erfarenhet och aktuell forskning. Lärdomar och insikter tar vi sedan med oss och praktiserar hemma mellan träffarna.

ABC-föräldragruppsträffar är kostnadsfritt, men anmälan krävs.

För frågor och anmälan kontakta Föräldraresursen via e-post: foraldraresursen@uddevalla.se

Läs gärna mer om ABC-träffarna i informationen nedan.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00