Folkhälsopris

Uddevalla kommuns folkhälsopris syftar till att uppmuntra goda exempel på insatser inom folkhälsoområdet och stimulera till fortsatt arbete för att främja befolkningens hälsa och förebygga ohälsa.

Priset utdelas årligen till enskild person/personer, förening, organisation, företag eller förvaltning som på ett utmärkande sätt arbetat för att främja hälsa eller förebygga ohälsa för Uddevallas invånare. Priset utgörs av 10.000 kronor samt ett diplom.

Allmänheten men också organisationer, företag och förvaltningar äger rätt att lämna förslag på lämpliga pristagare. Hälsopolitiska rådet äger dessutom rätt att själv föreslå lämplig pristagare. Därefter utses folkhälsopristagaren av Hälsopolitiska rådet. 

Utdelning av folkhälsopriset sker i samband med kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i juni.

Läs om hur Uddevalla kommun behandlar dina personuppgifter »

Tidigare pristagare

Folkhälsopriset 2020 Föreningen Attention Uddevalla, motivering
”Föreningen har genom sina träffar, nätverk och medlemsaktiviteter för barn, unga, familjer, anhöriga, vuxna med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) medverkat till minskad psykisk och fysisk ohälsa samt psykosocialt utanförskap. Föreningens föreläsningar har ökat kunskapen och förståelsen för hur det är att leva med NPF och även visat på vilka möjligheter som finns till ett så bra liv som möjligt. Föreningen har bidragit till ökad kunskap hos medlemmarna, men också ökad kunskap hos olika yrkeskategorier och allmänheten.”

Folkhälsopriset 2020 Marcus Göthberg, Sommarlyckan, motivering
”Sommarlyckan är ett ideellt projekt som vänder sig till barnfamiljer där kanske en pressad ekonomi sätter stopp för sommarens utflykter. Sommarlyckan vill att alla barn ska få fira sommar på riktigt och erbjuder fina sommarupplevelser utan kostnad för barnfamiljer som kanske själva inte har den möjligheten.”

2019 - Bo Ahlén och Britt Johansson
"Bo Ahlén har med sitt stora hjärta och ideella engagemang synliggjort parasporten i Uddevalla, som inneburit att fler barn och ungdomar med funktionsvariation/funktionsnedsättning får uppleva glädjen av att idrotta och delta i tävlingar.”

"Britt Johansson är en eldsjäl som lägger ner otroligt mycket av sin egen tid för att andra ska kunna bibehålla eller till och med förbättra sin hälsa, det som är själva grunden med det hälsofrämjande arbetet. Genom sitt engagemang både i Demens- och Afasiföreningen synliggör hon dessa grupper och kräver deras rättigheter. Hon arbetar som volontär på Ryttarens café och aktivitetscenter där hon även leder gympapass som syftar till balans och rörlighet men även det sociala sammanhanget som skapar en meningsfullhet och livskvalitet för deltagarna."

2018 - Margareta Lunde Martinson
"Margareta Lunde Martinson har länge arbetat med att stärka personer med kognitiva funktionsnedsättningar för att öka jämlikheten och allas rätt till hälsa. Hon är en eldsjäl som brinner för att synliggöra en grupp medborgare som riskerar åsidosättas i samhället. Genom sitt arbete med ”Min Lyxdag” lyfter hon hälsofrämjande aktiviteter på ett nytt sätt.”

2017 - Friluftsfrämjandet i Uddevalla
"En ideell förening som i ur och skur under 80 år tagit med Uddevalla kommuns invånare i en härlig gemenskap på naturupplevelser som paddling, vandring och skridskoåkning. De håller fjällstugorna öppna vintertid och erbjuder naturen som mötesplats i form av skogsmulle, seniorvandring och information om friluftslivet till nyanlända. Engagerade ledare bidrar till en positiv miljö och jämlik hälsa oavsett ålder eller kulturell bakgrund så att vi tillsammans kan bidra till en socialt, ekologisk och därmed ekonomisk hållbar framtid"

2016 Uddevalla IS - Skidsektionen

"Med stort engagemang, många timmars ideellt arbete och god samverkan har UIS Skidsektion bidragit till ökad folkhälsa och gemenskap i Uddevalla.

Idogt arbete med snökanoner i såväl pulkabacke som skidspår skapade stadsnära förutsättningar för vinteraktiviteter och social samvaro över åldersgränserna."

2015 Nathalie Farah, Mötesplats Tureborg

"Nathalie bidrar genom sitt positiva bemötande, en stor vilja att hjälpa andra och sitt goda värdskap till ett bättre, jämlikare och mer hälsofrämjande Uddevalla."

2014 Kamratföreningen Vänkraft

"Kamratföreningen Vänkraft bidrar till folkhälsa och livskvalitet i Uddevalla genom att erbjuda en mötesplats för såväl aktiviteter som viktiga samtal. Genom föreningen skapas positiv gemenskap, isolering bryts och en gemensam röst för alla människors rätt till delaktighet i samhället underlättas."

Kontakt

Emelie Eék, +46 522‑69 61 48

Folkhälsostrateg

emelie.eek@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00