Folkhälsopris

Uddevalla kommuns folkhälsopris syftar till att uppmuntra goda exempel på insatser inom folkhälsoområdet och stimulera till fortsatt arbete för att främja befolkningens hälsa och förebygga ohälsa.

Priset utdelas årligen till enskild person/personer, förening, organisation, företag eller förvaltning som på ett utmärkande sätt arbetat för att främja hälsa eller förebygga ohälsa för Uddevallas invånare. Priset utgörs av 10.000 kronor samt ett diplom.

Därefter utses folkhälsopristagaren av Hälsopolitiska rådet. Allmänheten men också organisationer, företag och förvaltningar äger rätt att lämna förslag på lämpliga pristagare. Hälsopolitiska rådet äger dessutom rätt att själv föreslå lämplig pristagare.

Utdelning av folkhälsopriset sker i samband med kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i juni.

Du kan nominera senast den 31 mars via formulär eller via blankett.

Jag nominerar:

Tidigare pristagare

2016 Uddevalla IS - Skidsektionen

"Med stort engagemang, många timmars ideellt arbete och god samverkan har UIS Skidsektion bidragit till ökad folkhälsa och gemenskap i Uddevalla.

Idogt arbete med snökanoner i såväl pulkabacke som skidspår skapade stadsnära förutsättningar för vinteraktiviteter och social samvaro över åldersgränserna."

2015 Nathalie Farah, Mötesplats Tureborg

"Nathalie bidrar genom sitt positiva bemötande, en stor vilja att hjälpa andra och sitt goda värdskap till ett bättre, jämlikare och mer hälsofrämjande Uddevalla."

2014 Kamratföreningen Vänkraft

"Kamratföreningen Vänkraft bidrar till folkhälsa och livskvalitet i Uddevalla genom att erbjuda en mötesplats för såväl aktiviteter som viktiga samtal. Genom föreningen skapas positiv gemenskap, isolering bryts och en gemensam röst för alla människors rätt till delaktighet i samhället underlättas."

Folkhälsopriset 2016

Sven Hassler, ordförande i Hälsopolitiska rådet tillsammans med representanter från Uddevalla IS skidsektion, som fick Folkhälsopriset år 2016.

Kontakt

Theresia Diago Bengtsson, +46 522‑69 61 48

Folkhälsostrateg

theresia.diagobengtsson@uddevalla.se

Tillväxtavdelningen Östergatan 18 a

45130 

UDDEVALLA

Mer information

Under nomineringstiden finns blankett även att hämta på biblioteken, mötesplatserna och Medborgarkontoret

Ikon dokument/fil

Blankett Folkhälsopris 2017

Folkhälsopris 2017 blankett.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00