Folkhälsopris

Uddevalla kommuns folkhälsopris syftar till att uppmuntra goda exempel på insatser inom folkhälsoområdet och stimulera till fortsatt arbete för att främja befolkningens hälsa och förebygga ohälsa.

Priset utdelas årligen till enskild person/personer, förening, organisation, företag eller förvaltning som på ett utmärkande sätt arbetat för att främja hälsa eller förebygga ohälsa för Uddevallas invånare. Priset utgörs av 10.000 kronor samt ett diplom.

Därefter utses folkhälsopristagaren av Hälsopolitiska rådet. Allmänheten men också organisationer, företag och förvaltningar äger rätt att lämna förslag på lämpliga pristagare. Hälsopolitiska rådet äger dessutom rätt att själv föreslå lämplig pristagare.

Utdelning av folkhälsopriset sker i samband med kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i juni.

Läs om hur Uddevalla kommun behandlar dina personuppgifter »

Du kan nominera senast den 10 april.

 

Anmälan stängd för 2019

 

Folkhälsopriset 2018

Margareta Lunde Martinson

Tidigare pristagare

2018 - Margareta Lunde Martinson
"Margareta Lunde Martinson har länge arbetat med att stärka personer med kognitiva funktionsnedsättningar för att öka jämlikheten och allas rätt till hälsa. Hon är en eldsjäl som brinner för att synliggöra en grupp medborgare som riskerar åsidosättas i samhället. Genom sitt arbete med ”Min Lyxdag” lyfter hon hälsofrämjande aktiviteter på ett nytt sätt.”

2017 - Friluftsfrämjandet i Uddevalla
"En ideell förening som i ur och skur under 80 år tagit med Uddevalla kommuns invånare i en härlig gemenskap på naturupplevelser som paddling, vandring och skridskoåkning. De håller fjällstugorna öppna vintertid och erbjuder naturen som mötesplats i form av skogsmulle, seniorvandring och information om friluftslivet till nyanlända. Engagerade ledare bidrar till en positiv miljö och jämlik hälsa oavsett ålder eller kulturell bakgrund så att vi tillsammans kan bidra till en socialt, ekologisk och därmed ekonomisk hållbar framtid"

2016 Uddevalla IS - Skidsektionen

"Med stort engagemang, många timmars ideellt arbete och god samverkan har UIS Skidsektion bidragit till ökad folkhälsa och gemenskap i Uddevalla.

Idogt arbete med snökanoner i såväl pulkabacke som skidspår skapade stadsnära förutsättningar för vinteraktiviteter och social samvaro över åldersgränserna."

2015 Nathalie Farah, Mötesplats Tureborg

"Nathalie bidrar genom sitt positiva bemötande, en stor vilja att hjälpa andra och sitt goda värdskap till ett bättre, jämlikare och mer hälsofrämjande Uddevalla."

2014 Kamratföreningen Vänkraft

"Kamratföreningen Vänkraft bidrar till folkhälsa och livskvalitet i Uddevalla genom att erbjuda en mötesplats för såväl aktiviteter som viktiga samtal. Genom föreningen skapas positiv gemenskap, isolering bryts och en gemensam röst för alla människors rätt till delaktighet i samhället underlättas."

Kontakt

Emelie Eék, +46 522‑69 61 48

Folkhälsostrateg

emelie.eek@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Mer information

Under nomineringstiden finns blankett även att hämta på biblioteken, mötesplatserna och kontaktcenter

Ikon dokument/fil

Blankett Folkhälsopris 2019

Folkhälsopris 2019 blankett.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00