Handläggning berörd förvaltning

Kan initiativet betraktas som ett IOP hanteras det vidare av en arbetsgrupp med kontaktpersoner från alla förvaltningar. Kontaktpersonerna tar initiativet vidare för handläggning inom berörda förvaltningar där tjänstepersoner utses för fortsatt process tillsammans med initiativtagare. Styrgrupp för ÖK Idé hålls informerad.

Gör förvaltningen bedömningen att en fortsatt process för ett IOP inte är aktuellt, ansvarar förvaltningen för att ta fram en tjänsteskrivelse som innefattar initiativet till förvaltningsnämnd för beslut. Beslutet skickas till initiativtagaren och till den politiska styrgruppen för ÖK Idé och IOP.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00