Initiativ från idéburen sektor

Kommunen använder sig av en checklista baserad på de kriterier för IOP som Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Forum för idéburna organisationer för social inriktning formulerar. Om verksamheten stämmer överens med checklistan ombeds initiativtagaren att kortfattat beskriva sin idé och skicka den tillsammans med checklistan till kommunens processledare för ÖK Ide.

Du måste peka ut minst ett arkiv via metadata