Beslutsordning

Alt. 1, för överenskommelser som kan ske inom berörd nämnds ordinarie budgetram:

  • Beslut tas i berörd nämnd och anmäls som informationsärende till Arbetsmarknads- och integrationsutskottet och Kommunstyrelsen. Nämndens bedömning baseras på tillgänglig kunskap och kriterier för IOP, Kommunens styrkort, uppskattade samhällsvinster och kostnadseffektivitet.


Alt. 2, för överenskommelser där medfinansiering från den centrala budgetposten för IOP är aktuell:

  • Berörd förvaltning gör ett ställningstagande kring initiativ om IOP
  • Beredning i arbetsmarknads- och integrationsutskottet
  • Beslut i kommunstyrelsen Kommunstyrelsens bedömning baseras på tillgänglig kunskap och kriterier för IOP, Kommunens styrkort, uppskattade samhällsvinster och kostnadseffektivitet.

Ärenden som involverar flera förvaltningar och nämnder Kommunens processledare för ÖK Idé utses som samordnare och handläggare för ärenden som berör flera förvaltningar och nämnder och för ärenden där finansiering från den centrala budgetposten är aktuell. Beslut sker sedan som beskrivet i alt.2