Beredning i Politisk styrgrupp för ÖK Idé och IOP

Initiativet diarieförs och bereds av kommunens politiska styrgrupp för ÖK Idé och IOP.

Du måste peka ut minst ett arkiv via metadata