Beredning i Politisk styrgrupp för ÖK Idé och IOP

Initiativet diarieförs och bereds av kommunens politiska styrgrupp för ÖK Idé och IOP.

Du måste peka ut minst ett arkiv via metadata

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00