Utvecklingsmedel för folkhälsa

Hälsopolitiska rådets utvecklingsarbete finansieras av Uddevalla kommun och Västra Götalandsregionens Norra hälso- och sjukvårdsnämnd i enlighet med ett gemensamt folkhälsoavtal. Totalt bidrar hälso- och sjukvårdsnämnden med 2 250 000:-/år till utveckling inom folkhälsoområdet.

Såväl kommunala och andra offentliga verksamheter som frivilligorganisationer kan ansöka om utvecklingsmedel inför kommande budgetår.

Ansökan

Ansökan om utvecklingsmedel under 2018 ska vara folkhälsostrategen tillhanda senast 24 oktober 2017.

Kontakt

Linda Tersing, +46 522‑69 61 48

Folkhälsostrateg

linda.tersing@uddevalla.se

Tillväxtavdelningen Östergatan 18 a

45130 

UDDEVALLA

Mer information

Ikon dokument/fil

Riktlinjer och prioriteringar

Utvecklingsmedel 2017.pdf
Ikon dokument/fil

Utvecklingsplan för folkhälsa

Utvecklingsplan 2016.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00