Utvecklingsmedel för folkhälsa

Broschyr, klicka på bilden för att läsa mer

Hälsopolitiska rådets utvecklingsarbete finansieras av Uddevalla kommun och Västra Götalandsregionens Norra hälso- och sjukvårdsnämnd i enlighet med ett gemensamt folkhälsoavtal. Totalt bidrar hälso- och sjukvårdsnämnden med 2 350 000:-/år till utveckling inom folkhälsoområdet.

Kommunfullmäktiges folkhälsomål

Förutsättningarna för god och jämlik hälsa ska öka. Allmän hälsa – Goda uppväxtvillkor – Förebyggande av våld och skador

Områden som Hälsopolitiska rådet prioriterar när det gäller ansökningar för 2020 är

  • Barn och unga
  • Äldre

Såväl kommunala och andra offentliga verksamheter som frivilligorganisationer kan ansöka om utvecklingsmedel inför kommande budgetår.

Ansökan

Ansökan om utvecklingsmedel för 2020 ska göras senast 1 oktober 2019. Hälsopolitiska rådet fattar därefter beslut kring hur medlen ska fördelas vid sammanträde den 14 oktober 2019. 

Läs om hur Uddevalla kommun behandlar dina personuppgifter »

Kontakt

Emelie Eék, +46 522‑69 61 48

Folkhälsostrateg

emelie.eek@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Mer information

Ikon dokument/fil

Riktlinjer och prioriteringar

Utvecklingsmedel 2019.pdf
Ikon dokument/fil

Riktlinjer och prioriteringar

Utvecklingsmedel 2018.pdf
Ikon dokument/fil

Riktlinjer och prioriteringar

Utvecklingsmedel 2017.pdf
Ikon dokument/fil

Utvecklingsplan för folkhälsa

Utvecklingsplan 2016.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00