Utvecklingsmedel för folkhälsa

Hälsopolitiska rådets utvecklingsarbete finansieras av Uddevalla kommun och Västra Götalandsregionens Norra hälso- och sjukvårdsnämnd i enlighet med ett gemensamt folkhälsoavtal. Totalt bidrar hälso- och sjukvårdsnämnden med 2 350 000:-/år till utveckling inom folkhälsoområdet.

Kommunfullmäktiges folkhälsomål

Förutsättningarna för god och jämlik hälsa ska öka.

Prioriteringar av ansökningar för 2023 utifrån Hälsopolitiska rådets mål och inriktning:

Uddevallas folkhälsoarbete syftar till att förbättra befolkningens hälsa och utjämna orättfärdiga skillnader i hälsa.

Inriktning 2021-2023:

Ge barn och unga likvärdiga möjligheter till en god uppväxt genom inkluderande och stödjande miljöer, trygg och utvecklande skolgång och en tro på framtiden.

Prioriteringar:

  • Inkluderande metoder och förhållningsätt
  • Delaktighet
  • Samverkan mellan förvaltningar och verksamheter

Möjlighet finns att bevilja insatser även riktat till andra prioriterade målgrupper för hälsofrämjande och förebyggande insatser under avtalsperioden.

Ansökan

Sista dag för ansökan är den 4 september 2023. Hälsopolitiska rådet fattar därefter beslut kring hur medlen ska fördelas vid sammanträde den 25 september 2023.

Kriterier för att söka utvecklingsmedel:

  • Samverkan mellan kommunens förvaltningar prioriteras.
  • Utvecklingsarbetet ska ha ett hälsofrämjande och/eller förebyggande fokus på grupp eller befolkningsnivå.
  • Insatsen ska bidra till ökad jämlikhet i hälsa, använd kommunens Välfärdsredovisning som kunskapsunderlag.
  • Bidrag ges till nya insatser och utvecklingsområden, inte till ordinarie verksamhet eller pågående projekts befintliga verksamhet.
  • Utvecklingsarbetet ska vara delfinansierat till minst hälften av annan verksamhet
  • Utvecklingsarbetet ska pågå under 1-3 år.

Kontakt

Emelie Eék, folkhälsostrateg

+46 522‑69 61 48

emelie.eek@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor