Utvecklingsmedel för folkhälsa

Broschyr, klicka på bilden för att läsa mer

Hälsopolitiska rådets utvecklingsarbete finansieras av Uddevalla kommun och Västra Götalandsregionens Norra hälso- och sjukvårdsnämnd i enlighet med ett gemensamt folkhälsoavtal. Totalt bidrar hälso- och sjukvårdsnämnden med 2 250 000:-/år till utveckling inom folkhälsoområdet.

Kommunfullmäktiges folkhälsomål

Förutsättningarna för god och jämlik hälsa ska öka. Allmän hälsa – Goda uppväxtvillkor – Förebyggande av våld och skador

Områden som Hälsopolitiska rådet prioriterar när det gäller ansökningar för 2019 är

  • Livskvalitet och äldre
  • Psykisk hälsa
  • Integration
  • Fullföljda studier
  • Våldspreventivt arbete

Såväl kommunala och andra offentliga verksamheter som frivilligorganisationer kan ansöka om utvecklingsmedel inför kommande budgetår.

Ansökan

Ansökan om utvecklingsmedel för 2019 ska göras senast 19 oktober 2018. Hälsopolitiska rådet fattar därefter beslut kring hur medlen ska fördelas vid sammanträde den 13 november 2018. 

Läs om hur Uddevalla kommun behandlar dina personuppgifter 

Folkhälsostrateg är under rekrytering vid frågor kontakta:

Kontakt

Anders Brunberg, +46 522‑69 60 61

Avdelningschef

anders.brunberg@uddevalla.se

Tillväxtavdelningen Östergatan 18 a

45130 

UDDEVALLA

Mer information

Ikon dokument/fil

Riktlinjer och prioriteringar

Utvecklingsmedel 2018.pdf
Ikon dokument/fil

Riktlinjer och prioriteringar

Utvecklingsmedel 2017.pdf
Ikon dokument/fil

Utvecklingsplan för folkhälsa

Utvecklingsplan 2016.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00