Utvecklingsmedel för folkhälsa

Hälsopolitiska rådets utvecklingsarbete finansieras av Uddevalla kommun och Västra Götalandsregionens Norra hälso- och sjukvårdsnämnd i enlighet med ett gemensamt folkhälsoavtal. Totalt bidrar hälso- och sjukvårdsnämnden med 2 350 000 kr per år till utveckling inom folkhälsoområdet.

Uddevalla kommuns förvaltningar kan ansöka om bidrag för utvecklingsarbeten som kan bidra till ökad jämlikhet, enligt de prioriteringar och kriterier som Hälsopolitiska rådet beslutat. Insatserna ska vara långsiktiga och ha förutsättning för att fortsätta inom ordinarie verksamhet. Som underlag för insatserna finns kommunens välfärdsredovisning.

Ansökan görs för påföljande år och beslut om fördelning av utvecklingsmedel fattas av Hälsopolitiska rådet på höstens första möte. Ansökan görs digitalt via Hälsopolitiska rådets E-tjänst. Sista dag för ansökan inför 2025 är den 26 augusti.

Hälsopolitiska rådets mål och prioriterade utvecklingsområden 2024-2025

Folkhälsa hela livet

Målet med folkhälsoarbetet i Uddevalla är att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen under livets alla skeden. Här ska du som invånare må bra, vara trygg och känna framtidstro.

Prioriterade utvecklingsområden:

Utifrån regionala och kommunala styrdokument samt den lokala folkhälsosituationen i Uddevalla prioriteras fyra utvecklingsområden:

  • Barn och ungas förutsättningar för en bra start i livet för god hälsa och utbildning
  • Psykisk hälsa
  • Hälsosamma levnadsvanor
  • Inkludering och delaktighet

Kontakt

Emelie Eék, folkhälsostrateg

+46 522‑69 61 48

emelie.eek@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor