Utvecklingsmedel för folkhälsa

Hälsopolitiska rådets utvecklingsarbete finansieras av Uddevalla kommun och Västra Götalandsregionens Norra hälso- och sjukvårdsnämnd i enlighet med ett gemensamt folkhälsoavtal. Totalt bidrar hälso- och sjukvårdsnämnden med 2 350 000:-/år till utveckling inom folkhälsoområdet.

Kommunfullmäktiges folkhälsomål

Förutsättningarna för god och jämlik hälsa ska öka.

Prioriteringar av ansökningar för 2021 utifrån Hälsopolitiska rådets mål och inriktning:

Det övergripande målet med det gemensamma folkhälsoarbetet är att förbättra befolkningens hälsa och utjämna skillnader i hälsa.

Inriktning 2020-2023:

  • Ge barn och unga likvärdiga möjligheter till en god start i livet genom en trygg och utvecklande uppväxt, och till fullföljda studier som en grundsten för fortsatt utveckling och hälsa genom livet.

Fokus på:

  • Utanförskapsområden
  • Delaktighet

Under avtalsperioden kan inriktningen komma att revideras utifrån behov och nya målgrupper.

Såväl kommunala och andra offentliga verksamheter som frivilligorganisationer kan ansöka om utvecklingsmedel inför kommande budgetår.

Ansökan

Ansökan om utvecklingsmedel förlängs, sista dag att inkomma med ansökan flyttas till den 21 september 2020. Hälsopolitiska rådet fattar därefter beslut kring hur medlen ska fördelas vid sammanträde den 13 oktober 2020.

Kriterier för att söka utvecklingsmedel:

  • Samverkan med kommunens förvaltningar prioriteras..
  • Utvecklingsarbetet ska ha ett hälsofrämjande och/eller förebyggande fokus på grupp- eller befolkningsnivå.
  • Hälsans ojämlika fördelning i samhället ska vägas in i utvecklingsarbetet.
  • Bidrag ges till nya insatser och utvecklingsområden, inte till ordinarie verksamhet eller pågående projekts befintliga verksamhet.
  • Utvecklingsarbetet ska vara delfinansierat till minst hälften av annan verksamhet, detta kan vara i form av exempelvis tid, pengar eller arbetskraft.
  • Utvecklingsarbetet ska pågå under 1-3 år.
  • Ansökan ska godkännas av förvaltningschef eller motsvarande innan den skickas in.

Kontakt

Emelie Eék, +46 522‑69 61 48

Folkhälsostrateg

emelie.eek@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Mer information

Ikon dokument/fil

Riktlinjer och prioriteringar

Utvecklingsmedel 2019.pdf
Ikon dokument/fil

Riktlinjer och prioriteringar

Utvecklingsmedel 2018.pdf
Ikon dokument/fil

Riktlinjer och prioriteringar

Utvecklingsmedel 2017.pdf
Ikon dokument/fil

Utvecklingsplan för folkhälsa

Utvecklingsplan 2016.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00