Utvecklingsmedel för folkhälsa

Hälsopolitiska rådets utvecklingsarbete finansieras av Uddevalla kommun och Västra Götalandsregionens Norra hälso- och sjukvårdsnämnd i enlighet med ett gemensamt folkhälsoavtal. Totalt bidrar hälso- och sjukvårdsnämnden med 2 350 000:-/år till utveckling inom folkhälsoområdet.

Kommunfullmäktiges folkhälsomål

Förutsättningarna för god och jämlik hälsa ska öka.

Prioriteringar av ansökningar för 2022 utifrån Hälsopolitiska rådets mål och inriktning:

Uddevallas folkhälsoarbete syftar till att förbättra befolkningens hälsa och utjämna orättfärdiga skillnader i hälsa.

Inriktning 2021-2023:

Ge barn och unga likvärdiga möjligheter till en god uppväxt genom inkluderande och stödjande miljöer, trygg och utvecklande skolgång och en tro på framtiden.

Prioriteringar:

  • Inkluderande metoder och förhållningsätt
  • Delaktighet
  • Samverkan mellan förvaltningar och verksamheter

Möjlighet finns att bevilja insatser även riktat till andra prioriterade målgrupper för hälsofrämjande och förebyggande insatser under avtalsperioden.

Ansökan

Sista dag för ansökan är den 12 september 2021. Hälsopolitiska rådet fattar därefter beslut kring hur medlen ska fördelas vid sammanträde den 5 oktober 2021.

Kriterier för att söka utvecklingsmedel:

  • Samverkan mellan kommunens förvaltningar prioriteras.
  • Utvecklingsarbetet ska ha ett hälsofrämjande och/eller förebyggande fokus på grupp eller befolkningsnivå.
  • Insatsen ska bidra till ökad jämlikhet i hälsa
  • Bidrag ges till nya insatser och utvecklingsområden, inte till ordinarie verksamhet eller pågående projekts befintliga verksamhet.
  • Utvecklingsarbetet ska vara delfinansierat till minst hälften av annan verksamhet
  • Utvecklingsarbetet ska pågå under 1-3 år.

Kontakt

Emelie Eék, +46 522‑69 61 48

Folkhälsostrateg

emelie.eek@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Mer information

Ikon dokument/fil

Riktlinjer och prioriteringar

Utvecklingsmedel 2019.pdf
Ikon dokument/fil

Riktlinjer och prioriteringar

Utvecklingsmedel 2018.pdf
Ikon dokument/fil

Riktlinjer och prioriteringar

Utvecklingsmedel 2017.pdf
Ikon dokument/fil

Utvecklingsplan för folkhälsa

Utvecklingsplan 2016.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00