Utvecklingsmedel för folkhälsa

Hälsopolitiska rådets utvecklingsarbete finansieras av Uddevalla kommun och Västra Götalandsregionens Norra hälso- och sjukvårdsnämnd i enlighet med ett gemensamt folkhälsoavtal. Totalt bidrar hälso- och sjukvårdsnämnden med 2 350 000 kr per år till utveckling inom folkhälsoområdet.

Hälsopolitiska rådets mål och prioriterade utvecklingsområden 2024-2025

Folkhälsa hela livet

Målet med folkhälsoarbetet i Uddevalla är att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen under livets alla skeden. Här ska du som invånare må bra, vara trygg och känna framtidstro.

Prioriterade utvecklingsområden:

Utifrån regionala och kommunala styrdokument samt den lokala folkhälsosituationen i Uddevalla prioriteras fyra utvecklingsområden:

  • Barn och ungas förutsättningar för en bra start i livet för god hälsa och utbildning
  • Psykisk hälsa
  • Hälsosamma levnadsvanor
  • Inkludering och delaktighet

Kontakt

Emelie Eék, folkhälsostrateg

+46 522‑69 61 48

emelie.eek@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor