Välfärdsredovisning Uddevalla kommun

Folkhälsan är välfärdens kärna och motor och folkhälsoarbete är förutsättningen för attuppnå välfärd. I vår vision för Uddevalla vill vi använda folkhälsoperspektivet för attbygga ett socialt hållbart Uddevalla genom att ge dess invånare förutsättningar för en godhälsa.

Genom att skapa jämlika och rättvisa livsvillkor med möjlighet till inflytande föralla, ges barn och unga en bra start i livet, vuxna möjlighet till delaktighet i samhället och äldre en meningsfull och trygg livssituation.

Folkhälsoarbetet i Uddevalla utgår från ett socialt hållbarhetsperspektiv, där skillnaden mellan olika grupper ska vara så liten som möjligt. Syftet med välfärdsredovisningen är att beskriva hälso- och livsvillkor för invånarna i kommunen och är tänkt att användas som underlag för beslut. Genom presentation av statistik lyfts en del av Uddevallas utmaningar kopplade till hälsa.

Välfärdsredovisning 2018 - Social hållbarhet

Interaktiv PDF

Alla rubriker i innehållsförteckningen är klickbara för snabbare navigation. Använd menyn längst ner i dokumementet för att få upp tumnagel bilder och zooma in och ut i dokumentet.

Kontakt

Emelie Eék, folkhälsostrateg

+46 522‑69 61 48

emelie.eek@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Mer information

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00