Välfärdsredovisning Uddevalla kommun

Välkommen att ta del av Uddevalla kommuns välfärdsredovisning 2022, som är digital och interaktiv! Välfärdsredovisningen är en kartläggning av folkhälsosituationen i Uddevalla. Här kan du ta del av lokal, unik statistik som ger en samlad bild av livsvillkor, levnadsvanor och hälsa i befolkningen. En god hälsa är i fokus men också hälsans fördelning mellan grupper och geografiska områden i kommunen.

Välfärdsredovisningen tas fram vart fjärde år på uppdrag av Hälsopolitiska rådet, med möjlighet till mindre uppdateringar utifrån nytt statistikunderlag. Syftet är att beskriva kommuninvånarnas hälso- och livsvillkor. Folkhälsoarbetet utgår från ett socialt hållbarhetsperspektiv, där skillnaden i hälsa mellan olika grupper ska vara så liten som möjligt.

Kommunfullmäktige beslutade 11 januari 2023 att godkänna Välfärdsredovisning 2022 – ett socialt hållbart Uddevalla, och att använda välfärdsredovisningen som ett kunskapsunderlag i kommunens arbete för hållbar utveckling.

Välfärdsredovisning 2022 - Ett socialt hållbart Uddevalla

Kontakt

Emelie Eék, folkhälsostrateg

+46 522‑69 61 48

emelie.eek@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Mer information

Förslag på sidor