Frågor och svar God man

 • Kan jag bli god man?

  Som god man eller förvaltare är du ställföreträdare för en person som saknar förmåga att företräda sig själv vid olika situationer. Det kan handla om ekonomiska, rättsliga och/eller personliga förhållanden. Du lämnar in en intresseanmälan.

  I lagen står det att en god man ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. För att bedöma detta kontrolleras att du inte har betalningsanmärkningar, finns i polisens belastningsregister eller socialregistret.

  Läs mer på sidan om God man.

 • Vad är ett godmanskap?

  Ett godmanskap är ett uppdrag som tar tillvara sjukas, äldres och psykiskt stördas juridiska och ekonomiska rättigheter. Godmanskap är frivilligt och personen som behöver hjälp ger sitt samtycke.

  Hur ansäker jag?
  Till ansökan Pdf, 233.7 kB. »

 • Kan man göra uttag från överförmyndarspärrat konto?

  Ställföreträdaren fyller i och skickar in en ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto. Vid godmanskap ska även huvudmannen underteckna om personen förstår vad saken gäller.

  Vid överförmyndarspärrat konto avseende omyndiga barn sker ansökan på samma sätt som vid godmanskap/förvaltarskap. Då ska, om det är två vårdnadshavare, båda vårdnadshavarna skriva under ansökan samt barnet om han/hon fyllt 16 år.

  Blankett för ansökan Pdf, 49.9 kB. »

 • När upphör uppdraget som god man?

 • Huvudmannen följer inte överenskommelser kring ekonomin. Vad gör jag?

  I första hand ska ställföreträdaren ta upp situationen med huvudmannen. Om ingen förbättring sker kontakta Samverkande överförmyndare. Den gode mannen har även behörighet att ansöka om förvaltarskap för huvudmannen eller om godmanskapets upphörande. Då krävs att alla andra vägar har prövats först.

 • Har du synpunkter på god man eller förvaltare?

  Om en god man eller förvaltare inte utför sitt uppdrag på ett korrekt sätt kan man framföra klagomål skriftligt till Samverkande överförmyndare som får utreda frågan.

  Visar utredningen att den gode mannen eller förvaltaren har misskött sitt uppdrag kan överförmyndaren besluta att byta ut personen.