Gäller Omsorg och Hjälp

Jag misstänker att barnen i grannfamiljen far illa. Varje dag hör vi bråk, skrik och gråt. Vad kan man göra när man misstänker att allt inte står rätt till? Anmäla till socialen?

Är du orolig för att ett barn eller en ungdom far illa bör du genast kontakta utredning barn och unga inom socialtjänsten, och berätta om detta. Du kan ringa eller skriva ett brev. Du har rätt att vara anonym.

Är du tveksam till om du ska göra en anmälan eller inte kan du kontakta en socialsekreterare på utredning barn och unga och rådfråga om hur du ska göra utan att nämna vem det gäller. Utredning barn och unga når du via kommunens växel, 0522-69 60 00 eller via socialtjänstens reception, 0522-69 68 00.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00