Gäller Omsorg och Hjälp

Kan jag bli god man?

Som god man eller förvaltare är du ställföreträdare för en person som saknar förmåga att företräda sig själv vid olika situationer. Det kan handla om ekonomiska, rättsliga och/eller personliga förhållanden. Du lämnar in en intresseanmälan. Överförmyndarenheten gör en kontroll av din privatekonomi (hos kreditupplysnings-företag) och i polisens belastningsregister, om det finns anteckningar om dig hos till exempel socialtjänsten samt tar eventuellt kontakt med din arbetsgivare för referenser. Du blir sedan inbjuden till ett samtal.

Läs mer på sidan om God man.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00