Gäller Omsorg och Hjälp

Jag är god man och min huvudman bor på ett äldreboende och har ingen kredit på apoteken. Vem ser då till att medicin kommer till boendet?

Huvudmannen har ingen kredit på Apoteket på grund av betalningsanmärkningar, hemtjänstpersonalen har ringt till den gode mannen och ber han/hon att åka och köpa medicin.

Gode mannen
I första hand ska naturligtvis den gode mannen försöka reglera skulden hos Apoteket så att kredithanteringen åter fungerar. Om inte pengar finns för att reglera skulden så får den gode mannen lämna pengar hos äldreboendet. Om inga pengar finns är aldrig den gode mannen skyldig att låna ut pengar. Ett äldreboende kan inte friskriva sig från att hämta medicin om ingen annan gör det.

Socialtjänsten
Om inga pengar finns för inköp av medicin och den gode mannen inte går att få tag på måste äldreboendet inom ramen för hela kommunens socialtjänstansvar vända sig till en socialsekreterare för att få socialbidrag till medicin. Socialtjänstens yttersta ansvar blir tillämpligt. I annat fall skulle det innebära att livsnödvändig medicin inte anskaffas med socialtjänstens vetskap.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00