Gäller Omsorg och Hjälp

Jag är god man och min huvudman ska flytta. Vad behöver jag göra?

Huvudmannen ska flytta till ett äldreboende och hemtjänsten ordnar inte med flytt eller slutstädning enligt besked till den gode mannen. Den gode mannen uppmanas att själv ordna med flytten.

Om det finns anhöriga kan den gode mannen be dessa om hjälp. Om det inte finns några anhöriga kan den gode mannen köpa flytt och slutstädning. Om huvudmannen helt saknar pengar bör den gode mannen söka bistånd hos socialtjänsten och anföra att det är ”skälig levnadsnivå" och få flyttkostnader betalda och slutstädning gjord.

Den som är god man är aldrig själv skyldig att vara ”flyttkarl” det vill säga köra flyttbil eller hyra kärror. Vem gör det då, om det inte finns någon annan? Däremot kan den gode mannen behöva dokumentera vad som finns i bostaden och märka upp vad som ska med till ett nytt boende, vad som ska magasineras och vad som ska slängas/skänkas bort.

Ekonomiskt bistånd till flyttkostnader gäller i regel för

  • hyra av bil inklusive försäkring
  • bensin
  • hyra av flyttlådor
  • flytt av telefonabonnemang

Om den enskilde på grund av sjukdom, ålder eller andra skäl inte klarar att flytta på egen hand, bör biståndet omfatta skäliga kostnader för en flyttfirma.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00