Gäller Omsorg och Hjälp

Vad innebär etablering för nyanlända?

När uppehållstillstånd beviljats blir man kallad till Arbetsförmedlingen. Här tas en personlig etableringsplan fram. Planen grundar sig på tidigare yrkeserfarenheter och utbildning. Syftet är att nyanlända så snabbt som möjligt ska lära sig svenska och kunna försörja sig.

Kommunens roll i etableringen är bland annat att ansvara för mottagande och bostadsförsörjning, samhällsorientering, undervisning i SFI (svenska för invandrare), insatser för barn och ungdomar, försörjning och andra insatser för personer med nedsatt prestationsförmåga samt övriga insatser som gynnar etableringen i det svenska samhället.

Läs mer på Arbetsförmedlingens hemsida.