Boende, LSS

Boendeformer med särskild service enligt LSS

Det finns olika boendeformer med särskild service för dig som får stöd enligt LSS. Syftet är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Du har möjlighet att ha önskemål om var du vill bo. Oftast innebär detta att du bor i en egen lägenhet, vanligen om ett rum och kök, cirka 40 kvadratmeter. Du har eget andrahandskontrakt på lägenheten.

  • Bostaden är ditt privata och permanenta hem.
  • Tillgång finns till gemensamma utrymmen som ger möjligheter till samvaro.
  • Omvårdnad ges utifrån dina behov med syftet att du ska ha goda levnadsvillkor.
  • Fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter ingår i insatsen.

Gruppbostad

Sandlidens gruppbostad invigdes sommaren 2016.

Sandlidens gruppbostad invigdes sommaren 2016.

Gruppbostad är avsett för dig som har omfattande behov av stöd och omvårdnad och behöver mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal. Bostaden består av ett mindre antal lägenheter med gemensamt kök och vardagsrum. Omfattningen av personal varierar utifrån de boendes behov.

I Uddevalla finns 24 gruppbostäder och sedan våren 2010 drivs fyra av dessa av privat utförare.

Servicebostad

Servicebostad passar för dig som inte behöver så omfattande stöd som ges i gruppbostäder. En bostad i serviceboende kan ses som en mellanform mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i gruppbostad. Du har ett mindre behov av personalstöd än den har som bor i gruppbostad.

Alla som bor på serviceboende förväntas ha någon form av daglig sysselsättning eller arbete utanför boendet. Du ska kunna vara ensam och utan tillgång till personal under några timmar dagtid. Det är en förutsättning att kunna orientera sig på egen hand i närmiljön.

Tillgång till personligt stöd finns och lämnas av en fast personalgrupp. För dig som bor på ett serviceboende finns tillgång till en gemensam lokal. Lägenheterna i ett serviceboende kan vara samlade eller spridda i ett bostadsområde.

I Uddevalla finns tre boenden med sammanlagt 29 lägenheter som är planerade på detta sätt.

Du som bor i en bostad med särskild service enligt LSS har möjlighet att lämna in önskemål om byte av bostad. 

Egen bostad

Ett alternativ är att man ordnar sitt eget boende och sedan får hjälp genom personlig assistent eller hemtjänst. Ni kanske är flera med personlig assistans som önskar bo i direkt närhet av varandra. I så fall kan socialtjänsten vara behjälplig till att söka lämpliga bostäder. Det kan också vara så att du bor i en servicebostad men känner dig mogen för ett självständigt boende. Då kanske alternativet med egen lägenhet och hemtjänst är det stöd du behöver.

Kontakt

Marianne Graf, +46 522‑69 75 72

Biståndshandläggare lss förste

marianne.graf@uddevalla.se

Kilbäckskontoret Kilbäcksgatan 32

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00