Kontaktperson

En kontaktperson är en medmänniska och ett personligt stöd till dig med en funktionsnedsättning. Kontaktperson kan vara någon att prata med, en vän, som kan hjälpa dig med sociala kontkater och följa med på fritidsaktiviteter.

Syftet med en kontaktperson är att bryta ofrivillig isolsering som kan bli följden av en funktionsnedsättning. Insatsen som kontaktperson utgör inget professionellt stöd utan ges av en medmänniska med engagemang och intresse för andra människor.

Kontaktperson är en biståndsbedömd insats. Det betyder att du behöver ansökan för att få beslut om du har rätt till stöd eller inte. För att ha rätt till kontaktperson behöver du tillhöra någon av de tre personkretsarna som står i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Du ansöker om kontaktperson hos din LSS-handläggare.

Vill du vara kontaktperson?

Skulle du vilja vara kontaktperson åt någon som behöver en vän som stöttar, kan du höra av dig till chefen för Individ och familjestöd.

Kontakt

 

LSS-handläggare

Telefon
0522-69 60 00 (vx)

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Centrumkontoret
Kilbäcksgatan 26
451 81 Uddevalla

Kontakt

Lotta Olsson, +46 522‑69 77 64

Enhetschef

lotta.olsson@uddevalla.se

Kilbäckskontoret Kilbäcksgatan 32

45130 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00