Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Korttidstillsyn är en fortsatt fritidsverksamhet för ungdomar över 12 år med funktionsnedsättning. Tillsynen kan erbjudas före och efter skolan samt under lov.

Du ansöker om korttidstillsyn hos din LSS-handläggare. Besök sidan om LSS-fritids för att läsa mer.

Kontakt


LSS-handläggare

Telefon
0522-69 60 00 (vx)

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Centrumkontoret
Kilbäcksgatan 26
451 81 Uddevalla

Kontakt

Jenny Mannström, biståndshandläggare lss förste

+46 522‑69 75 62

jenny.mannstrom@uddevalla.se

Centrumkontoret

Kilbäcksgatan 26

451 30 Uddevalla

Mer information

Ikon dokument/fil

Ansökan insatser enligt LSS - blankett för utskrift

Ansökan om insatser enl LSS.pdf Pdf, 106.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Förslag på sidor