Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Korttidstillsyn är en fortsatt fritidsverksamhet för ungdomar över 12 år med funktionsnedsättning. Tillsynen kan erbjudas före och efter skolan samt under lov.

Du ansöker om korttidstillsyn hos din LSS-handläggare.

Besök sidan om LSS-fritids för att läsa mer.

Kontakt

 

LSS-handläggare

Telefon
0522-69 60 00 (vx)

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Centrumkontoret
Kilbäcksgatan 26
451 81 Uddevalla

Kontakt

Henrik Ahnberg, +46 522‑69 75 73

Biståndshandläggare lss förste

henrik.ahnberg@uddevalla.se

Centrumkontoret Kilbäcksgatan 26

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00