Korttidsvistelse utanför egna hemmet

Korttidsvistelse utanför egna hemmet är en insats som kan ges i olika former; korttidsboende, hos en stödfamilj eller i form av lägerverksamhet. Det kan vara en regelbunden kortare insats, en längre sammanhängande period eller en lösning vi akuta behov.

Korttidsvistelsen innebär dels miljöombyte och rekreation, dels tillfälle till relationer med andra. Anhöriga får samtidigt tillfälle till avlastning. Kommunen tillhandahåller korttidsboende enligt LSS till alla åldersgrupper.

Du ansöker om korttidsvistelse utanför det egna hemmet hos din LSS-handläggare. Omfattningen av insatsen kan variera och en individuell bedömning görs i varje enskilt fall.

Vill du bli stödfamilj?

Är du/ni intresserad av att göra en insats för ett barn/ungdom som behöver komma till en stödfamilj en helg i månaden eller en vardag då är du/ni välkommen med en intresseanmälan

Som stödfamilj tar du/ni emot ett barn /ungdom med funktionsnedsättning enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Du/ni behöver ett stort hjärta och förmåga att kunna ge trygghet i kombination med strukturer och rutiner. Uppdraget innebär att tillgodose den enskildes behov enligt LSS.

I gengäld får du/ni, mycket glädje och uppskattning samt ett arvode och omkostnadsersättning.

Vill du göra en intresseanmälan om att bli stödfamilj, ledsagare, kontaktperson, avlösare enligt LSS kan du använda självserviceportalen.

Kontakt vid ansökan om korttidsvistelse:


LSS-handläggare

Telefon
0522-69 60 00 (vx)

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Centrumkontoret
Kilbäcksgatan 26
451 81 Uddevalla

Mer information

Ikon dokument/fil

Servicedeklaration korttidsboende - broschyr för utskrift

Servicedeklaration korttidsboende LSS 2014.pdf Pdf, 153.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Ikon dokument/fil

Ansökan insatser enligt LSS - blankett för utskrift

Ansökan om insatser enl LSS.pdf Pdf, 106.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Förslag på sidor