Korttidsvistelse utanför egna hemmet

Korttidsvistelse utanför egna hemmet är en insats som kan ges i olika former; korttidsboende, hos en familj eller i form av lägerverksamhet. Det kan vara en regelbunden kortare insats, en längre sammanhängande period eller en lösning vi akuta behov.

Korttidsvistelsen innebär dels miljöombyte och rekreation, dels tillfälle till relationer med andra. Anhöriga får samtidigt tillfälle till avlastning. Kommunen tillhandahåller korttidsboende enligt LSS till alla åldersgrupper.

Du ansöker om korttidsvistelse utanför det egna hemmet hos din LSS-handläggare. Beslut tas om antal dygn per månad eller år efter en individuell prövning.

Kontakt


LSS-handläggare

Telefon
0522-69 60 00 (vx)

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Centrumkontoret
Kilbäcksgatan 26
451 81 Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00