Ledsagarservice

Ledsagarservice vänder sig till dig med funktionsnedsättning, som behöver stöd och hjälp med att kunna få följe till och från olika aktiviteter. Insatsen är knuten till aktiviteter utanför hemmet och ska göra det möjligt att besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter, kulturliv eller komma ut på promenad.

Ledagarservice ska ge dig ökade möjligheter att ha kontakter med andra och delta i samhället på lika villkor som alla andra.

Ledsagarservice är en biståndsbedömd insats. Det betyder att du behöver ansöka för att få beslut om du har rätt till stöd eller inte. Insatsen anpassas efter dina individuella behov. Du ansöker om ledsagarservice hos din LSS-handläggare.

Kontakt

 

LSS-handläggare

Telefon
0522-69 60 00 (vx)

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Centrumkontoret
Kilbäcksgatan 26
451 81 Uddevalla

Kontakt

Henrik Ahnberg, +46 522‑69 75 73

Biståndshandläggare lss förste

henrik.ahnberg@uddevalla.se

Centrumkontoret Kilbäcksgatan 26

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00