Ledsagarservice

Ledsagarservice vänder sig till dig med funktionsnedsättning, som behöver stöd och hjälp med följe till och från olika aktiviteter. Insatsen är knuten till aktiviteter utanför hemmet och ska göra det möjligt att besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter, kulturliv eller komma ut på promenad.

Ledagarservice ska ge dig ökade möjligheter att ha kontakter med andra och delta i samhället på lika villkor som alla andra.

Ledsagarservice är en biståndsbedömd insats. Det betyder att du behöver ansöka för att få beslut om du har rätt till stöd eller inte. Insatsen anpassas efter dina individuella behov. Du ansöker om ledsagarservice hos din LSS-handläggare, se kontakt.

Vill du bli ledsagare, kontaktperson eller avlösare enligt LSS?

Intresseanmälan gällande att bli ledsagare, kontaktperson, avlösare eller stödfamilj enligt LSS kan göras i självserviceportalen:

https://sjalvservice.uddevalla.se/kontaktperson

Kontakt


LSS-handläggare

Telefon
0522-69 60 00 (vx)

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Centrumkontoret
Kilbäcksgatan 26
451 81 Uddevalla

Mer information

Ikon dokument/fil

Ansökan om insatser enligt LSS - blankett för utskrift

Ansökan om insatser enl LSS.pdf Pdf, 106.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Mer om färdtjänst och ledsagning

Ledsagning

Förslag på sidor