Boendestöd och bostad med särskild service

Boendestöd och bostad med särskild service är två olika insatser som riktar sig till dig som har en psykisk funktionsnedsättning och som har rätt till stöd enligt socialtjänstlagen (SoL).

Boendestöd

Boendestöd är ett stöd som utformas efter just dina behov och vad det är du behöver hjälp med. Det kan ges i ditt eget hem eller i form av en mer utåtriktad social kontakt. Insatserna utförs tillsammans med dig och syftet är att öka din funktionsförmåga, bidra till ökad självständighet och möjlighet för dig att bo kvar i ditt egna hem.

Boende med särskild service

När din psykiska funktionsnedsättning ger dig så stora svårigheter i din vardag att du inte längre klarar ett eget boende, då kan kommunen erbjuda olika boendeformer med särskild service. Boendenas inriktning varierar från ett mer långvarigt boende med hög personaltäthet till ett mer självständigt boende. Gemensamt för dem alla är att det ingår stöd och rehabilitering efter dina behov.

Ansökan

Du måste själv, eller med hjälp av ombud, ansöka om boendestöd eller boende med särskild service hos en socialsekreterare på avdelningen för vuxen och funktionshinder.

Kontakt

Avdelningen för vuxen och funktionshinder

Telefon
0522-69 60 00 (vx)

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Centrumkontoret
Kilbäcksgatan 26
451 81 Uddevalla

Förslag på sidor