Personligt ombud

Personligt ombud är till för dig som har en psykisk funktionsnedsättning orsakad av psykisk sjukdom. Du ska ha behov av stöd från socialtjänsten, sjukvården och andra myndigheter. Du ska ha fyllt 18 år samt vara skriven i Uddevalla kommun.

Du som har god man eller förvaltare omfattas inte av hjälpen från personligt ombud.

Vad gör ett personligt ombud?

  • Vi lotsar dig till den hjälp du behöver.
  • Vi kan följa med dig eller ringa och skriva till olika myndigheter.
  • Tillsammans med dig ser vi till att myndigheter samverkar kring dig.

Hur fungerar det?

Ett personligt ombud är ett frivilligt och kostnadsfritt stöd som hjälper dig med de problem du själv anger. Vi beslutar inte om insatser och vi för heller inga journaler.

Du kan själv ringa eller skriva till någon av oss som är personliga ombud. Om du vill kan du ta hjälp av någon anhörig, god vän eller personal som du känner förtroende för.

Kontakt

Louise Niklasson, personligt ombud

Telefon
0522-69 84 76 eller 076-138 24 62

Maria Carlring, personligt ombud

Telefon
0522-69 84 77 eller 070-523 91 50

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Junokontoret
Junogatan 2
451 42 Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00