Personligt ombud

Personligt ombud är till för dig som har en psykisk funktionsnedsättning och som har ett omfattande behov av stöd från samhället.

Det personliga ombudet arbetar på uppdrag av dig, men vi utför arbetet gemensamt, utifrån dina egna förutsättningar.

Vad gör ett personligt ombud?

Ett personligt ombud är ett frivilligt och kostnadsfritt stöd som hjälper dig med de problem du själv anger. Vi beslutar inte om insatser, vi för inga journaler och vi har tystnadsplikt. Ett personligt ombud ska inte ta över någon annans arbetsuppgift så som boendestödjare, god man, kurator. Vi arbetar tillsammans med dig och ser till så att myndigheter samverkar kring dig. Vi kan till exempel följa med dig eller ringa och skriva till olika myndigheter.

Ett personligt ombud arbetar även med att belysa systemfel och brister inom myndigheter, sjukvård med mera. Du kommer i kontakt med oss genom att ringa eller skriva. Du kan också ta hjälp av någon annan person du känner förtroende för.

Relaterad information

Från 1 april 2018 är personligt ombud en gemensam Fyrbodalsverksamhet. Alla 14 kommuner i Fyrbodal får numera tillgång till personligt ombud. Vi beräknar att verksamheten kommer att byggas upp organisatoriskt fram till april 2019. Under denna tid kommer de personliga ombuden inte enbart arbeta med klientärenden. Det innebär en begränsad tillgång för enskilda individer i behov av hjälp under uppbyggnadsfasen. Trollhättans Stad är värdkommun för verksamheten och alla personliga ombud har sin anställning där. Fyrbodal är indelad i tre områden. Två personliga ombud arbetar i varje område. Enhetschefen är placerad i Trollhättan.

Kontakt

Uddevalla/Trollhättan/Orust

Placeringsort för ombuden: Trollhättan

Maria Jorfors, enhetschef, telefon 072-212 73 53

Louise Niklasson, telefon 072-212 74 02

Annelie Fredriksson, telefon 070-549 51 42 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00