Syn- och hörselnedsättning

När du behöver en extra insats kring din syn- och/eller hörselnedsättning så finns det en syn- och hörselinstruktör

När din syn och/eller hörsel försämras, kräver det ofta en stor omställningsprocess. Då kan stödet från en syn- och hörselinstruktör vara värdefullt och ge dig möjlighet att fortsätta att leva självständigt i både hemmet och samhället. Syn- och hörselinstruktören ger insatser som är tänkta att bidra till att du uppnår; större självsäkerhet och kontroll över vardagen, ökad trygghet och säkerhet, samt ökad livskvalitet.

Syn- och hörselinstruktören kan hjälpa dig med:

  • Hembesök efter överenskommelse
  • Råd och stöd avseende skötsel av dina hjälpmedel
  • Träna användande av syn- och hörhjälpmedel
  • Du får träning i att på egen hand klara av vardagens sysslor i och kring hemmet
  • Hjälp med orientering i hem och närmiljön
  • Information om föreningar och gruppverksamhet
  • Information till anhöriga, samt till personal inom hemtjänst och särskilda boenden

Du behöver ingen remiss för att få kontakt med Syn- och hörselinstruktören.

Servicen är kostnadsfri.

Kontakt Syn- och hörselinstruktör

Kontakta Syn- och hörselinstruktör Eva Tholin, på 0760 30 35 20 och lämna namn och telefonnummer, så ringer hon upp. Nås även på mail: synhorselinstruktor@srfbohuslan.se

Användbara länkar

https://www.vgregion.se/f/habilitering-och-halsa/mottagningar/syn/syncentral-vanersborg/

https://www.vgregion.se/f/habilitering-och-halsa/mottagningar/horsel/audionommottagning-vanersborg/

https://www.srf.nu/synlinjen/

https://horsellinjen.se/

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00