Syn- och hörselnedsättning

I Uddevalla kommun finns ingen hörselinstruktör.

Observera att det för tillfället inte finns någon syninstruktör, då tjänsten tills vidare är vakanshållen.

Syninstruktören har till uppgift att ge hjälp till självhjälp. Målsättningen är att bevara och öka din förmåga att klara ett eget boende och att du i övrigt ska kunna leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt.

Specialistkunskap och övrig hjälp inom området syn- och hörselnedsättning är ett ansvar för Västra Götalandsregionen och finns inom deras verksamhetsområde Habilitering och Hälsa. Närmaste synverksamhet och hörselverksamhet ligger i Vänersborg.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00