Tillgänglighet

Tillgänglighet är en mänsklig rättighet som handlar om att fysisk miljö och bemötande ska vara användbar och begriplig för alla oavsett förmåga.

Kommunen gör inventeringar utifrån olika kriterier för tillgänglighet som Västra Götalandsregionen tagit fram. Informationen samlas i tillgänglighetsdatabasen (TD) där du kan söka fram vilka platser i Uddevalla kommun som är tillgängliga och på vilket sätt.

I Uddevalla finns information om cirka 245 platser. Till exempel Uddevalla sjukhus, vårdcentraler, tandvård, Regionteatern, badplatser, hotell och Bohusläns museum.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00