Tolk

Västra Götalandsregionen har en tolkverksamhet inom Habilitering och Hälsa. Den är till för dig som är döv, dövblind, hörselskadad och om du har en funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk.

På Västra Götalandsregionens webbplats kan du läsa om den service som tolkverksamheten erbjuder och hur du beställer tolk.

Förslag på sidor