Att vara god man eller förvaltare - någonting för dig?

Kan du vara någons hjälpande hand? Som god man eller förvaltare stöttar du en medmänniska och bevakar hens intressen. Ofta handlar det om hjälp med ekonomi eller att ha kontakt med myndigheter. Vilken hjälp som är aktuell beror på hur förutsättningarna ser ut.

Många människor i vårt samhälle behöver hjälp med att klara av att sköta sina dagliga göromål. Det kan bero på sjukdom, ålderdom, funktionsnedsättning, missbruk eller psykiska problem. Den rena omvårdnaden ska utföras av de olika sociala skyddsnäten och ingår inte i en god mans uppdrag, men de kan behöva hjälp med att sköta sin ekonomi, bevaka sin rätt eller sörja för sin person. Om man inte kan få hjälp av anhöriga kan det bli aktuellt med en god man.

Vad gör en god man?

En god man är en person som biträder en medmänniska i främst ekonomiska frågor, men även bevakar hens intresse, både på det rent personliga planet och gentemot samhället eller det privata. Ett godmanskap är en helt frivillig hjälp som den enskilde (huvudmannen) får och innehåller inget tvång mot denne.

Omfattningen av arbetet varierar beroende på huvudmannens situation. I de flesta fall handlar det om att ordna med betalning av räkningar, att se till att det finns fickpengar tillgängliga om huvudmannen bor på ett särskilt boende samt att se till att huvudmannen har det bra.

Målet för gode mannen är att försöka skapa en så bra livskvalité för sin huvudman som möjligt utifrån dennes ekonomiska och personliga situation. Det är viktigt att veta att den gode mannen är en intressebevakare och inte en utförare av sociala insatser i något fall.

Vem kan bli god man?

Lagen säger att en god man ska vara erfaren, rättrådig och i övrigt lämplig. De flesta människor passar in på den beskrivningen.

Gode män är personer med de mest skiftande bakgrunder och förhållanden. En del är erfarna gode män som har många uppdrag, medan andra är nära anhöriga, vänner eller "bara" någon som vill hjälpa till. Valet av god man styrs av vad huvudmannen kan ha önskat och vilket behov som föreligger i det enskilda fallet.

Arbetet kräver allmänna kunskaper i "vardagsekonomi" och hur samhället fungerar och vanligt sunt förnuft. Det krävs också att man lär känna sin huvudman och dennes behov för att kunna uppnå den goda livskvalité för huvudmannen som är målet med uppdraget.

Överförmyndaren gör kontroller hos kronofogden, socialregistret och polisens belastningsregister för att kunna göra bedömning om en person är lämplig att bli god man.

Intresseanmälan

Låter det här som något för dig? Då ska du fylla i vår intresseanmälan:
Samverkande överförmyndare - Spontanansökan

Förslag på sidor